Prawo rodzinne

Prawo rodzinne – adwokat

Prawo rodzinne towarzyszy nam na każdym etapie życia. Już w momencie narodzin dziecka, możemy mieć do czynienia ze sprawami rodzinnymi. Na przykład: o ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa czy zaprzeczenie ojcostwa. Na tym etapie życia mogą pojawić się także sprawy o adopcję (przysposobienie) dziecka. 

Z opieką i wychowywaniem dzieci wiążą się też inne sprawy. Będą to chociażby sprawy o alimenty, o uregulowanie kontaktów, o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka czy też sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

We wszystkich tych sprawach  sąd uwzględnia przede wszystkim kwestię dobra dziecka). Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

 
prawo rodzinne

Prawo rodzinne - kancelaria adwokacka

Dodatkowo, prawo rodzinne to też sprawy o rozstrzygnięcie przez sąd istotnych spraw w życiu dziecka. Będzie to np. zgoda na uczęszczanie przez dziecko do żłobka, przedszkola czy też zgoda na wydanie paszportu. 

W prawie rodzinnym mamy też tzw. sprawy o rozstrzygnięcie przez sąd spraw przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka. Będą to przykładowo sprawy takie jak zgoda na odrzucenie spadku przez małoletniego. 

Kolejny fragment spraw, które składają się na prawo rodzinne to sprawy związane z małżeństwem. Są to w szczególności sprawy o: separację, rozwód, ustanowienie rozdzielności majątkowej, o zaspokojenie potrzeb rodziny, czy wreszcie sprawy o podział majątku

Trzeba też pamiętać, że sprawie o rozwód – jeżeli małżonkowie w momencie rozwodu posiadają wspólne, małoletnie dzieci – będą towarzyszyły kwestie związane z alimentami, władzą rodzicielską i kontaktami.

Prawo rodzinne - jak może pomóc adwokat?

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego bez wątpienia wiążą się ze szczególnym ładunkiem emocjonalnym dla każdej ze stron. Dochodzi do nich przecież przede wszystkim między osobami, które są ze sobą blisko spokrewnione. Spory między małżonkami powstają często po spędzeniu przez małżonków wspólnie kilku lub kilkunastu lat. 

Dlatego też prowadzenie sprawy rodzinnej warto zlecić adwokatowi. Jest to profesjonalny pełnomocnik, posiadający odpowiednie doświadczenie. Reprezentacja w sprawie z zakresu prawa rodzinnego przez adwokata pozwala na spojrzenie na daną sprawę w sposób nieco zdystansowany i pozbawiony nadmiernych emocji. 

Znając specyfikę spraw rodzinnych, współpracuję z całym gronem osób oferujących swoją pomoc i wsparcie w zakresie okołorodzinnym. W gronie tym są psychologowie i psychoterapeuci, a także agencje detektywistyczne..

Adwokat Karolina Bajtek

W swojej pracy zawodowej, każdego dnia mam do czynienia ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Dlatego też, posiadam szerokie doświadczenie zawodowe w tych sprawach.

Rozumiem problemy i potrzeby moich klientów. W konsekwencji, potrafię w sposób kompleksowy udzielić niezbędnego wsparcia przy użyciu odpowiednich narzędzi i instrumentów prawnych.

Oferuję swoją profesjonalną wiedzę i wsparcie na każdym etapie postępowania.

Każdą sprawę rozpoczyna złożenie stosownego pozwu (w postępowaniu procesowym) lub wniosku (w postępowaniu nieprocesowym). 

Następnie: reprezentacja przed sądem, udział w rozprawach i przygotowanie kolejnych pism procesowych.

W końcu – do momentu wydania przez sąd pierwszej instancji wyroku lub postanowienia. Pomagam także na etapie sporządzenia środka zaskarżenia – apelacji lub zażalenia).

 
adwokat Poznań

Prowadzę w szczególności sprawy w następujących dziedzinach:

 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód w przypadku małżeństwa z obcokrajowem,
 • separacja,
 • rozdzielność majątkowa,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej, 
 • adopcja, 
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • uprowadzenie rodzicielskie,
 • ustanowienie kuratora. 

ZAREZERWUJ TERMIN KONSULTACJI

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5