Prawo karne

Adwokat prawo karne

W sprawach z zakresu prawa karnego występuję najczęściej w charakterze obrońcy. Reprezentuję podejrzanego, a następnie oskarżonego. Jestem też często pełnomocnikiem pokrzywdzonego. Wówczas przed sądem jestem oskarżycielem posiłkowym

Wspieram klientów w sprawach z zakresu prawa karnego, zarówno na etapie postępowania przygotowawcego, sądowego i wykonawczego.

adwokat prawo karne Poznań

Prawa karne - co warto wiedzieć?

Prawo karne to zespół norm definiujących czyn zabroniony pod groźbą kary oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej za popełnienie  takiego czynu. Główne akty regulujące problematykę omawianej dziedziny prawa to Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Adwokat do spraw karnych

Sprawy karne często dotyczą przestępstw takich jak:
 • kradzież,
 • przywłaszczenie,
 • oszustwo,
 • rozbój,
 • bójka,
 • pobicie,
 • spowodowanie wypadku drogowego,
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • uchylanie się od alimentów (tzw. niealimentacja)
 • znęcanie,
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu,
 • groźby karalne,
 • zniesławienie,
 • naruszenie nietykalności.

Prawo karne - pomoc adwokata

Postępowanie karne dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap to postępowanie przygotowawcze, które faktycznie prowadzi często policja, a nadzoruje prokuratura. Drugi etap to postępowanie przed sądem. Prawo karne zakłada odpowiedzialność karną danej osoby, dlatego każda sprawa musi być dokładnie zbadana. 

Na etapie postępowania przygotowawczego ustalane jest czy doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli tak, to  w jakich okolicznościach, następuje wykrycie sprawcy, zbierane są dowody. Po zakończeniu postępowania przygotowawczego sprawa może zostać skierowana do sądu. Wtedy rozpoczyna się proces postępowania sądowego. Po wydaniu wyroku przez sąd następuje wykonanie orzeczonej kary.

 

Prawo karne – w czym pomagam?

Moje wsparcie w sprawach z zakresu prawa karnego dla klientów opiera się zarówno na przygotowywaniu w ich imieniu wszelkich niezbędnych pism, jak i na reprezentowaniu ich interesów przed sądem. 

Oprócz spraw toczących się na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, pomagam moim klientom także na etapie po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku. Są to przykładowo sprawy o:

 • dozór elektroniczny,
 • przerwę w karze,
 • odroczenie wykonania kary, 
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary. 
 
adwokat Poznań

ZAREZERWUJ TERMIN KONSULTACJI

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5