Jak wybrać mediatora?

Polskie przepisy odnośnie tego, kto może zostać mediatorem, są dosyć liberalne. Dlatego odpowiadając na pytanie, jak wybrać mediatora, należy zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Niekoniecznie będzie to sprawdzenie, czy mediator spełnia wymogi ustawowe. Dlaczego? O tym poniżej.

Kodeks postępowania cywilnego stanowi jedynie, że mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Innymi słowy, musi być to osoba pełnoletnia i taka, która nie została ubezwłasnowolniona. Większość społeczeństwa spełnia te podstawowe wymogi. Dlatego tym bardziej warto wiedzieć, jak właściwie wybrać mediatora.

Mediator poza ograniczonymi wymogami formalnymi, powinien mieć też określone umiejętności miękkie. Najważniejsza z nich jest umiejętność słuchania. Ważne jest też to, żeby mediator nie miał skłonności do narzucania stronom swojego zdania. Mediator powinien więc też być elastyczny i otwarty na to, co komunikują strony mediacji.

Mediator sądowy

Mediatorzy często sami specjalizują się w tych sprawach, w których czują się najbardziej kompetentni. Poza wykonywaniem zawodu mediatora, jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach rozwodowych. Wiem zatem, z jakimi problemami borykają się rozwodzące się pary i na które kwestie należy zwrócić szczególną uwagę.

Polskie przepisy nie wymagają praktycznie żadnego merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu mediatora. 

Dla mnie jednak kwestią priorytetową jest wykonywanie zawodu mediatora w sposób profesjonalny. 

Dlatego też, w 2019 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu mediacji na mojej rodzimej uczeni – Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam również liczne kursy z zakresu mediacji.

Odbyłam również kilka certyfikowanych kursów w zakresu mediacji rodzinnych i rozwodowych

Jak wybrać mediatora - lista mediatorów sądowych

Zastanawiając się nad tym, jak wybrać mediatora, warto poszukać mediatora sądowego. Listy mediatorów sądowych prowadzone są przez prezesów wszystkich sądów okręgowych w Polsce.

Mając na względzie dwie stacjonarne lokalizacje mojej kancelarii adwokackiej, jestem mediatorem sądowym wpisanym na trzy listy stałych mediatorów sądowych: w Poznaniu, w Koszalinie oraz w Słupsku.

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5