Jak zacząć mediację?

Jak zacząć mediację?

Istnieją dwa rodzaje mediacji. Warto pamiętać, że różnica dotyczy tylko sposobu, w jaki mediacja się rozpoczyna. Odpowiedź na pytanie jak zacząć mediację jest prosta. Przebieg mediacji w każdym przypadku jest taki sam.

Pierwszy rodzaj mediacji to tzw. mediacja sądowa. Do jej wszczęcia dochodzi w ten sposób, że sąd rozpoznający daną sprawę wydaje tak zwane postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. Takie postanowienie sąd może wydać na każdym etapie postępowania. Czasem bywa tak, że sąd kieruje sprawę do mediacji bez porozumienia ze stronami (na początku postępowania). Zarówno strony, jak i mediator dowiadują się o tym fakcie w momencie gdy doręczane jest im postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. Jeżeli strony nie chcą mediować, wówczas mają tydzień na poinformowanie sądu o tym fakcie. Wtedy do mediacji w ogóle nie dochodzi.

Drugi rodzaj to tzw. mediacja prywatna (pozasądowa). Najczęściej ma ona miejsce przed skierowaniem sprawy do sądu. Czasami też – zamiast J Jeżeli strony wypracują ugodę, wówczas kierowanie „załatwionej” już sprawy do sądu jest bezcelowe. Mediacja prywatna rozpoczyna się przez złożenie przez jedną lub obie strony wniosku o przeprowadzenie mediacji. Przed złożeniem wniosku do konkretnego mediatora, warto skontaktować się z mediatorem telefonicznie bądź mailowo. Wzór takiego wniosku znajdziesz poniżej. Więcej na temat wniosku o przeprowadzenie mediacji przeczytasz też na blogu.

WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI

Trzecią możliwością na rozpoczęcie mediacji jest zawarcie przez strony tak zwanej umowy o mediację. Umowa taka może być zawarta albo jako osobny dokument (osobna umowa). Często, szczególnie w stosunkach gospodarczych, umowa o mediację jest zawierana w formie jednej z klauzul danej umowy (np. umowy sprzedaży). W klauzuli takiej strony wspólnie ustalają, że w razie wystąpienia między stronami sporu, swoje pierwsze kroki skierują oni do mediacji, a nie od razu do sądu. Więcej na temat umowy o mediację przeczytasz tutaj.

WZÓR UMOWY O MEDIACJĘ

ile kosztuje mediacja

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5