porada prawna online 

porada prawna online

Konsultacje prawne

KONSULTACJA PRAWNA ONLINE (Zoom/WhatsApp/Skype) – 299,00 złotych

Konsultacje prawne online przeprowadzane są zdalnie, za pośrednictwem wybranej przez klienta platformy. Możliwe platformy to: Zoom, Whatsapp (rozmowa wideo) oraz Skype.  Po zakupie usługi, klient otrzymuje drogą mailową do wypełnienia formularz z pytaniami do sprawy. Dzięki przesłaniu uzupełnionego formularza, porada prawna online będzie bardziej efektywna.

Czas trwania zakupionej porady prawnej online to maksymalnie 1 godzina zegarowa (60 minut). Po zakończeniu porady prawnej online, na wskazany przez klienta adres e-mail przesyłane jest podsumowanie informacji przekazanych przez prawnika w trakcie spotkania.

KONSULTACJA PRAWNA – KANCELARIA W POZNANIU  299,00 złotych

Kancelaria adwokacka w Poznaniu zlokalizowana jest w centrum miasta, przy ulicy Wenecjańskiej 7/2 (budynek Villa Wenecja – rejon ulic Chwaliszewo, Garbary). Lokal kancelarii mieści się na drugim piętrze budynku. Przed wejściem do lokalu znajduje się szyld kancelarii.  

Po zakupie usługi, klient otrzymuje drogą mailową do wypełnienia formularz z pytaniami do sprawy. Przesłanie uzupełnionego formularza pozwoli na lepsze przygotowanie się prawnika do porady prawnej. Czas trwania zakupionej porady prawnej w kancelarii w Poznaniu to maksymalnie 1 godzina zegarowa (60 minut). Po zakończeniu konsultacji, na wskazany przez klienta adres e-mail przesyłane jest informacji przekazanych przez prawnika w trakcie spotkania.

KONSULTACJA PRAWNA – KANCELARIA W KOSZALINIE  299,00 złotych

Kancelaria adwokacka w Koszalinie zlokalizowana jest w centrum miasta, w najbliższej okolicy sądu rejonowego i sądu okręgowego. Kancelaria znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 5Lokal kancelarii mieści się na drugim piętrze budynku (nad biurem Strabag). Wejście do kancelarii znajduje się po lewej stronie od punktu ksero. Zarówno na frontowej, jak i na bocznej ścianie budynku znajduje się szyld kancelarii. 

Po zakupie usługi porady prawnej online, klient otrzymuje drogą mailową do wypełnienia formularz z pytaniami do sprawy. Przesłanie uzupełnionego formularza pozwoli na lepsze przygotowanie się prawnika do konsultacji.

Czas trwania zakupionej konsultacji prawnej w kancelarii w Poznaniu to maksymalnie 1 godzina zegarowa (60 minut). Po zakończeniu konsultacji, na wskazany przez klienta adres e-mail przesyłane jest podsumowanie informacji przekazanych przez prawnika w trakcie spotkania.

KONSULTACJA PRAWNA E-MAIL (PISEMNA) – 199,00 złotych

Pierwszym krokiem w przypadku konsultacji email (porady prawnej online) jest wypełnienie przez klienta formularza do sprawy, przesyłanego na podany adres e-mail Klienta po zakupie usługi. Na podstawie uzyskanych informacji, po przeanalizowaniu opisanego stanu faktycznego oraz odpowiadającego stanu prawnego, przygotowywana jest pisemna odpowiedź na przesłane zapytanie., czyli porada prawna online Porada prawna e-mail obejmuje odpowiedź na zadane przez Klienta pytania. Porada prawna online w tej formie nie przekracza jednej strony formatu A4. 

KONSULTACJA PRAWNA TELEFONICZNA – 199,00 złotych

Konsultacja telefoniczna polega na skontaktowaniu się przez adwokata z Klientem za pośrednictwem telefonu w wybranej przez Klienta dacie i godzinie. Po zakupie usługi takiej porady prawnej online, Klient otrzymuje formularz z pytaniami do sprawy. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, w trakcie rozmowy telefonicznej udzielana jest porada prawna online (telefonicznie). Czas trwania konsultacji to maksymalnie 1 godzina zegarowa (60 minut). 

Mediacja

MEDIACJA ROZWÓD – 699,00 złotych

W mediacji rozwodowej dążymy do wypracowania dokumentu nazywanego porozumieniem rodzicielskim lub planem wychowawczym. Co do zasady, dążymy do kompleksowego uregulowania w tym dokumencie wszystkich kwestii rozstrzyganych przez sąd okręgowy w sprawie o rozwód. 

Rozmowy dotyczą zatem następujących kwestii: winy (lub braku winy) w rozkładzie pożycia małżeńskiego, władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów z dziećmi oraz alimentów na dzieci. 

Dodatkowo rozmowy ugodowe mogą dotyczyć też kwestii podziału majątku wspólnego stron oraz zasad korzystania ze wspólnego mieszkania stron. Możliwe jest również wypracowanie jedynie częściowego porozumienia. 

Usługa obejmuje również przygotowanie projektu porozumienia rodzicielskiego oraz (ewentualne) wprowadzenie jednorazowo zgłoszonych przez strony poprawek do projektu porozumienia. 

Czas trwania całego spotkania to maksymalnie 2 godziny zegarowe (120 minut).

MEDIACJA ALIMENTY – 499,00 złotych  

Mediację w sprawie o alimenty rozpoczynamy od wspólnego ustalenia kosztów utrzymania dziecka. W tym celu wykorzystujemy autorskie, opracowane przez mediatora narzędzie w postaci edytowalnej tabeli. Po ustaleniu i zaakceptowaniu kwoty alimentów przez obie strony postępowania mediacyjnego, mediator przygotowuje projekt ugody. Następnie uczestnicy mediacji weryfikują przygotowany projekt ugody. Kolejnym krokiem jest podpisanie ugody przez każdą ze stron. 

Usługa obejmuje również wystąpienie przez mediatora do właściwego sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności. Po przeprowadzonej mediacji, mediator przekazuje każdej ze stron tzw. protokół z mediacji. Strony otrzymują dodatkowo swój egzemplarz zawartej i podpisanej ugody. 

Czas trwania całego spotkania to maksymalnie 2 godziny zegarowe (120 minut). Więcej na temat mediacji w sprawie o alimenty tutaj.

MEDIACJA – UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM – 499,00 złotych

Mediację w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem rozpoczynamy od wspólnego omówienia i spisania harmonogramu dnia dziecka, z uwzględnieniem zajęć szkolnych i pozaszkolnych (jeśli dotyczy). Następnie dążymy do wspólnego wypracowania harmonogramu kontaktów rodzica z dzieckiem. Ustalenia dotyczą zarówno dni roboczych, weekendów, świąt, wakacji letnich, ferii zimowych i innych istotnych (określanych indywidualnie) dat. 

Po ustaleniu i zaakceptowaniu harmonogramu kontaktów przez obie strony postępowania mediacyjnego, mediator przygotowuje projekt ugody. Następnie uczestnicy mediacji weryfikują przygotowany projekt ugody. Kolejnym krokiem jest podpisanie ugody przez każdą ze stron. 

Usługa obejmuje również wystąpienie przez mediatora do właściwego sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody. Po przeprowadzonej mediacji, mediator przekazuje każdej ze stron tzw. protokół z mediacji. Strony otrzymują dodatkowo swój egzemplarz zawartej i podpisanej ugody. 

Czas trwania całego spotkania to maksymalnie 2 godziny zegarowe (120 minut).

BEZPŁATNA KONSULTACJA – 0,00 złotych

Usługa obejmuje rozmowę telefoniczną lub konsultację on-line (video Zoom/Whatsapp/Skype). W trakcie rozmowy ustalamy, czy określona sprawa może zostać rozwiązana na drodze postępowania mediacyjnego. Mediator przedstawia również szacunkową wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie mediacji w opisanej sprawie. 

Konsultacja w tym przypadku trwa nie dłużej niż 15 minut.