RozWÓD

Adwokat rozwodowy

Jedną z najtrudniejszych i najbardziej kompleksowych spraw rodzinnych jest sprawa o rozwód. Jest tak niezależnie od tego, czy będzie to rozwód z orzekaniem o winie czy też nie. Adwokat rozwodowy, posiadając odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jest w stanie pomóc w każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sprawie o rozwód. 

Rozwód wiąże się praktycznie zawsze z silnym przeżyciem emocjonalnym. Dlatego też w swojej praktyce zawodowej dążę do tego, aby w największym stopniu przygotować sprawę o rozwód odpowiednio wcześniej. To znaczy – jeszcze zanim pozew o rozwód zostanie skierowany do sądu. 

Doświadczony adwokat rozwodowy w pierwszej kolejności poszukuje rozwiązania kompromisowego. Wie, że sprawa sądowa to jedno, zaś dalsze życie stron (a często również ich małoletnich dzieci) po rozwodzie, to drugie. Przydatnym narzędziem w tym zakresie jest tzw. porozumienie rodzicielskie.

Sprawa o rozwód - adwokat rozwodowy

Moja pomoc w sprawach rozwodowych jest kompleksowa. Moja współpraca z klientem rozpoczyna się na długo przed złożeniem pozwu o rozwód. Wiem, że samo podjęcie decyzji o rozwodzie jest często procesem długim i wyczerpującym emocjonalnie. Pomoc adwokata rozpoczyna się zatem od szeregu konsultacji, spotkań osobistych w kancelarii i rozmów telefonicznych. Omawiamy wtedy daną sytuację faktyczną, przewidujemy przebieg postępowania przed sądem i rozmawiamy o tym, jakie są skutki rozwodu. Następnie sporządzam pozew o rozwód. Często przygotowuję też odpowiedź na pozew o rozwód. Ma to miejsce w sytuacji, w której to drugi z małżonków wcześniej wystąpił do sądu z pozwem o rozwód.

Moje dalsze wsparcie polega na przygotowywaniu wniosków dowodowych i kolejnych pism w sprawie oraz na uczestnictwie w jednej lub więcej rozprawach przed sądem. Sprawa o rozwód może być prosta – najczęściej gdy małżonkowie wypracowali wcześniej porozumienie rodzicielskie. Rozwód może też trwać latami. Po wydaniu przez sąd okręgowy wyroku rozwodowego współpraca adwokata z klientem albo kończy się, albo też trwa dalej. Jeśli trwa dalej, to najczęściej dotyczy to sporządzenia apelacji od wyroku i reprezentacji przed sądem apelacyjnym.

Na każdym etapie postępowania, adwokat rozwodowy udziela klientom niezbędnego wsparcia emocjonalnego. Służę swoją radą i doświadczeniem zawodowym. Każdorazowo przed złożeniem pisma do sądu, konsultuję się z klientem przesyłając mu projekt pisma o akceptacji. Jako profesjonalny stały mediator sądowy, prowadzę też często negocjacje w sprawie wypracowania przez małżonków korzystnego dla obu stron planu rodzicielskiego.

Dlatego też prowadzenie sprawy rodzinnej warto zlecić adwokatowi rozwodowemu – profesjonalnemu pełnomocnikowi, posiadającemu odpowiednie doświadczenie. Reprezentacja w sprawie przez adwokata rozwodowego pozwala na spojrzenie na daną sprawę w sposób nieco zdystansowany i pozbawiony nadmiernych emocji. 

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, konieczną przesłanką do rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Warunki te muszą być spełnione łącznie. Przyjmuje się, że na pożycia małżeńskie składają się trzy podstawowe więzi:

  • ekonomiczna – prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków,
  • emocjonalna – wzajemne uczucia miłości, szacunku, przywiązania)
  • fizyczna – utrzymywanie bliskości i pożycia seksualnego.

 

Dla przyjęcia, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny należy wykazać, iż każda z powyższych więzi ustała. Rozkład pożycia uznać można za trwały wtedy, gdy nie istnieje już żadna możliwość powrotu przez małżonków do wspólnego życia. 

Doświadczony adwokat rozwodowy już w trakcie pierwszych konsultacji w sprawie będzie w stanie powiedzieć Klientowi, czy jego sytuacja faktyczna spełnia wymogi trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego.

Nie istnieje jednak żadna granica czasowa, której przekroczenie pozwalałoby na przyjęcie, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały. Najczęściej jednak będzie to kilka miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet i kilka lat.

adwokat rozwodowy

Rozwód bez orzekania o winie

Zasada jest taka, że sąd orzekając rozwód musi wskazać, która ze stron ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednak na zgodne żądanie obojga małżonków sąd może zaniechać takiego rozstrzygnięcia i przyjąć, że rozwód następuje bez orzekania o winie. 

W praktyce wygląda to tak, że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy wtedy, gdy powód/powódka w pozwie wskazuje, że wnosi o rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie. Jednocześnie, pozwany/pozwana w odpowiedzi na pozew wniesie o to samo.

Wtedy też postępowanie dowodowe przed sądem będzie o wiele krótsze, bo sąd nie będzie musiał ustalać czy, z jakiego powodu i który z małżonków ponosi winę. W sytuacji, gdy małżonkowie albo nie mają wspólnych małoletnich dzieci, albo też jeszcze przed rozprawą w sądzie wypracowali tzw. porozumienie rodzicielskie, możliwe jest nawet orzeczenie rozwodu po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy.

Jak długo trwa sprawa o rozwód?

Na to pytanie należy udzielić klasycznej odpowiedzi – to zależy

Czas trwania sprawy o rozwód zależy od kilku kwestii. Przede wszystkim od żądań stron zgłoszonych w pozwie i w odpowiedzi na pozew, oraz od ilości dowodów, których przeprowadzenia przez sąd żądają małżonkowie. 

Najkrócej będzie trwała sprawa o rozwód bez orzekania o winie w sytuacji, w której małżonkowie albo nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. Krótko będzie też wtedy, gdy strony co prawda posiadają wspólne małoletnie dzieci, przy czym jeszcze przed rozwodem uda im się wypracować porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, czyli tak zwany plan wychowawczy. Więcej na temat planu wychowawczego przeczytasz tutaj. 

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego, właściwego – z pewnymi wyjątkami – z uwagi na miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 złotych. Jest jednak wyjście, jeżeli strona w pozwie wykaże, że jej sytuacja materialna jest bardzo trudna i nie stać jej na pokrycie opłaty sądowej. Wtedy możliwe jest zwolnienie przez sąd z kosztów sądowych bądź jedynie z obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu.

W pozwie o rozwód należy odnieść się do kwestii winy (wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie) oraz do kwestii związanych ze wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, czyli: władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów.

Kiedy sąd stwierdzi, że rozwód jest niedopuszczalny?

Sięgając ponownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy pamiętać, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W praktyce, sytuacje takie będą miały miejsce najczęściej wtedy, gdy przykładowo rozwodu będzie żądał małżonek zdrowy, a w toku postępowania okaże się, iż drugi z małżonków cierpi na chorobę bądź też jest niepełnosprawny, gdzie niezbędna jest pomoc drugiej osoby. Natomiast to, czy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron, sąd rozwodowy również bada za pomocą dowodów, przykładowo przesłuchania świadków i samych małżonków, a w ostateczności – za pomocą opinii zespołu biegłych psychologów i pedagogów (tzw. opinia Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych). 

Więcej na temat przesłanek negatywnych rozwodu przeczytasz tutaj.

Rozwód - porada prawna

Na poradę prawną możesz zapisać się poprzez zakładkę „Porady”, którą znajdziesz w górnej części tej strony internetowej. 

porada prawna

Z rozwijanego menu wybierz następnie jedną z dostępnych usług. Konsultacje (porady prawne) przeprowadzamy albo stacjonarnie, albo online. Biura Kancelarii znajdują się w Poznaniu oraz w Koszalinie. Porady online przeprowadzamy za pośrednictwem Zoom, Skype lub Whatsapp.

porada prawna

W kolejnym kroku zarezerwuj datę i godzinę spotkania

porada prawna

Następnie wpisz swoje podstawowe dane.

Potwierdź swoje zamówienie klikając „Przejdź do płatności”.

porada prawna

Po zarezerwowaniu terminu i opłaceniu spotkania, otrzymasz ode mnie mailowo automatycznie potwierdzenie spotkania. Następnie skontaktuję się z Tobą jeszcze przed spotkaniem. Do zobaczenia!

Zapisz się na konsultację rozwodową online tutaj:

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5