2 przypadki, kiedy sąd nie udzieli rozwodu

kiedy sąd nie udzieli rozwodu

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu

Rozwód zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możliwy jest wtedy, gdy w małżeństwie stron nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Musi zatem dojść do ostatecznego i definitywnego ustania wszystkich trzech charakterystycznych dla małżeństwa więzi. Mowa tu o więzi fizycznej, więzi emocjonalnej i więzi ekonomicznej (gospodarczej). Więcej na temat rozkładu pożycia małżeńskiego przeczytasz tutaj. Przepisy mówią również o kilku sytuacjach, kiedy sąd nie udzieli rozwodu.

Negatywne przesłanki rozwodowe, czyli kiedy sąd nie udzieli rozwodu

 Zgodnie z treścią artykułu 56 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

kiedy sąd nie udzieli rozwodu

Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków

Zastanawiając się nad tym, kiedy sąd nie udzieli rozwodu, trzeba pamiętać o tym, że kluczową kwestią dla sądu jest dobro dziecka.

Dobro dziecka w polskim ustawodawstwie stanowi wartość nadrzędną i objęte jest szczególną ochroną. W doktrynie oznacza ono najczęściej zespół wartości, zarówno duchowych, jak i materialnych, jakie konieczne są do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka, rozwoju duchowego dziecka, i to w jego aspekcie zarówno intelektualnym, jak i moralnym oraz należytego przygotowania go do pracy dla społeczeństwa.

W ocenie ustawodawcy nawet małżeństwo, co do którego sąd ustalił, że nie ma szans na jego reaktywację, powinno zostać utrzymane, gdy przez jego rozwiązanie miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd ma wówczas podjąć decyzję, czy lepsze dla dziecka jest utrzymanie węzła małżeńskiego pomimo nieodwracalnego rozpadu związku, czy też formalne rozwiązanie małżeństwa.

Sąd dokonuje oceny w zakresie dobra małoletnich dzieci mając na uwadze czynniki takie jak: ich wiek, stosunki z rodzicami, stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego, stopień samodzielności, wrażliwości oraz dojrzałości.

Wśród orzeczeń sądów można odnaleźć sytuacje, kiedy sąd nie udzieli rozwodu z uwagi na dobro dzieci. Są to między innymi: możliwość ustania lub osłabienia więzi dziecka z jednym z rodziców, znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej dziecka, choroba dziecka oraz jego stan psychiczny.

Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego

To, kiedy sąd nie udzieli rozwodu zależy również od sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego.

Zasady współżycia społecznego są to pozaprawne normy, które odwołują się do powszechnie uznawanych wartości w danym społeczeństwie, są to więc normy moralne i uznawane za słuszne normy obyczajowe. Takie rozumienie rozważanych zasad wiąże się często z postulatem, aby sąd, rozstrzygając sprawę z odwołaniem się do tych zasad, sformułował konkretną zasadę współżycia, na którą się powołuje.

Celem tej przeszkody rozwodowej jest przede wszystkim ochrona współmałżonka przed rażącą krzywdą. Sąd bada wówczas jakie są okoliczności złożenia pozwu o rozwód i czy nie są one sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego występuje głównie w przypadku doznania w skutek rozwodu rażącej krzywdy jednego z małżonków lub, gdy przeciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej. Warto wskazać, iż Sąd Najwyższy wskazuje, że niekiedy kwestię niedopuszczalności rozwodu ze względu na rażące pokrzywdzenie współmałżonka należy oceniać w świetle zasad humanitaryzmu z właściwym uwzględnieniem czasu trwania małżeństwa, rozkładu jego ciężarów, sytuacji obojga małżonków, a w szczególności ich wieku, stanu zdrowia, zdolności do zaspokajania potrzeb osobistych i innych okoliczności, mogących charakteryzować materialne i moralne warunki życiowe obojga małżonków.

W wyrokach sądów można odnaleźć konkretne przykłady kiedy sąd nie udzielił rozwodu ze względu na zasady współżycia społecznego i są to: nieuleczalna choroba jednego z małżonków, który z jej powodu wymaga ciągłej opieki i pomocy, doznanie przez jednego z małżonków ciężkiego kalectwa, zaniedbanie obowiązków wobec współmałżonka lub dzieci, lekceważenie instytucji małżeństwa oraz rodziny.

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu - adwokat rozwodowy

Rozwód to niezwykle trudne i bolesne doświadczenie. Nie należy przy tym zapominać, że rozwód w rozumieniu sądowym to szereg czynności procesowych. Jest tak, że do sprawy o rozwód należy się odpowiednio przygotować. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata rozwodowego. Na konsultację w sprawie rozwodu umówisz się poniżej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.