MEDIACJA

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi mediacji. Mediacje rodzinne i rozwodowe to specjalizacja Kancelarii. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące mediacji znajdują się poniżej. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na blogu Kancelarii.

Co to jest mediacja

Odpowiadając na to pytanie co to jest mediacja – jest to jedna z polubownych pozasądowych form rozwiązywania konfliktów. Jej efektywne i skuteczne prowadzenie ma na celu wypracowanie przez strony satysfakcjonującego rozwiązania

Ma też pomóc w uniknięciu długotrwałego, kosztownego (finansowo i emocjonalnie) procesu sądowego. Mediacja może mieć miejsce zarówno jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, jak również już w jego trakcie.

W porównaniu z postępowaniem sądowym, mediacja ma wiele zalet i korzyści. Zalety mediacji można wyliczać w nieskończoność. Są to w szczególności:

  • OSZCZĘDNOŚĆ – mediacja jest dużo tańsza niż sprawa w sądzie. Koszt mediacji to wynagrodzenie mediatora oraz ewentualnie zwrot kosztów korespondencji i wynajęcia pomieszczenia. W sprawie sądowej kosztów jest dużo więcej. Są to przykładowo: opłata od pozwu (wniosku), zaliczki (na biegłego, na zwrot kosztów podróży świadków). Są to też koszty zastępstwa procesowego. Zaleta mediacji jest więc taka, że tutaj takich kosztów nie ma.

  • ZWROT KOSZTÓW SĄDOWYCH – przepisy przewidują, że w razie zakończenia sporu w mediacji, sąd zwraca powodowi (powódce) albo całą opłatę od pozwu, albo część tej opłaty. Wysokość zwrotu zależy od etapu postępowania, na którym została zawarta ugoda. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

  • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU – ugodę można zawrzeć już na pierwszym spotkaniu z mediatorem. Może być też tak, że do wypracowania zadowalającego strony rozwiązania potrzeba więcej czasu. Istnieje możliwość zorganizowania kolejnych spotkań. Dla porównania, postępowanie w sądzie standardowo trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

  • SKUTECZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ ROZWIĄZAŃ – ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu jej przez sąd i nadaniu klauzuli wykonalności, stanowi tytuł wykonawczy. Skutek ugody jest więc taki sam jak skutek wydania wyroku. Bez wątpienia są to kolejne zalety mediacji.

  • DECYZYJNOŚĆ – w toku mediacji los stron pozostaje w rękach ich samych. To strony wspólnie dążą do wypracowania takich rozwiązań, które w ich mniemaniu będą najkorzystniejsze i najtrwalsze na przyszłość. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, w mediacji strony same decydują za siebie. Nie pozostawiają przy tym kluczowych rozstrzygnięć w rękach sądu.

  • ODFORMALIZOWANY CHARAKTER – spotkania mediacyjne przebiegają w przyjaznej, spokojnej atmosferze. Odbywają się w jasnych i przytulnych pomieszczeniach albo online. Oprócz stron i mediatora, przy stole mediacyjnym nie ma nikogo innego. Co istotne, mediator nie nosi togi 🙂

Klienci często pytają, na jakich zasadach odbywa się mediacja. Jako certyfikowany mediator chętnie odpowiadam na te pytania. Zasady mediacji są następujące:

  1. DOBROWOLNOŚĆ. Zakładamy tu dobrą wolę i chęć współpracy każdej ze stron. Ta zasada oznacza też, że każdy z każdym momencie może zrezygnować z mediacji. Z taką decyzją nie są związane żadne negatywne konsekwencje.

  2. BEZSTRONNOŚĆ I NEUTRALNOŚĆ MEDIATORA. w toku postępowania mediacyjnego, strony wspólnie dążą do wypracowania porozumienia. W mediacji stronom towarzyszy mediator. Mediator jest bezstronny i neutralny. Nie opowiada się on za żadną ze stron. Żadnej ze stron nie przyznaje racji. Mediator dba o to, by każda ze stron miała równą pozycję. Zapewnia, by każdy mógł spokojnie głos oraz werbalizować swoje potrzeby i oczekiwania.

  3. POUFNOŚĆ I DYSKRYCJA. Wszystko, co zostanie powiedziane w trakcie spotkań mediacyjnych objęte jest tajemnicą mediacji. O przebiegu mediacji i stanowisku stron nie można również mówić w sądzie.

  4. ODPŁATNOŚĆ. Postępowanie mediacyjne jest odpłatne. Koszt wynagrodzenia mediatora i pozostałe koszty mediacji ponoszą bądź to obie strony sporu, bądź tylko jedna z nich. To zależy od wspólnej decyzji stron.

kontakt

kontakt