Ile kosztuje mediacja?

Ile kosztuje mediacja

Drugim najczęściej zadawanym pytaniu po pytaniu co to jest mediacja, jest pytanie o to, ile kosztuje mediacja. Koszty mediacji jest zależny od rodzaju mediacji. Inaczej rozliczamy mediację sądową, a inaczej mediację prywatną (pozasądową).

ile kosztuje mediacja

Mediacja sądowa

Wynagrodzenie mediatora i inne koszty związane z mediacją sądową reguluje konkretny akt prawny. Jest to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Ile kosztuje mediacja sądowa?

Wspomniane rozporządzenie uzależnia wysokość wynagrodzenia mediatora w mediacji sądowej od rodzaju sprawy. Stałe stawki rozporządzenie przewiduje za sprawy o tzw. prawa niemajątkowe, czyli takie, których zwyczajnie nie można wyrazić w pieniądzu. Będą to np. sprawy rozwodowe. Inna stawka będzie w przypadku spraw pieniężnych, w których można wyliczyć tak zwaną wartość przedmiotu sporu (czyli kwotę pieniężną, o którą toczy się spór).

Odpowiadając na pytanie, ile kosztuje mediacja sądowa, trzeba też powiedzieć, że na ogólne koszty takiej mediacji oprócz wynagrodzenia mediatora, składają się też tzw. wydatki. Rozporządzenie szczegółowo rozpisuje zarówno jakie to są wydatki oraz jakie kwoty mediator może doliczyć do ogólnego kosztu mediacji. Wydatki w mediacji sądowej opisują poniższe grafiki.

koszt mediacji sądowej

Mediacja sądowa - kto płaci?

Jedną z zasad mediacji jest zasada odpłatności. Obecnie zatem to strony bezpośrednio rozliczają się z mediatorem za przeprowadzoną mediację. W przeszłości było tak, że to sąd wypłacał mediatorowi wynagrodzenie. Następnie sąd zaliczał tę kwotę do kosztów sądowych, o ponoszeniu których sąd rozstrzygał w wyroku (postanowieniu).

kto płaci za mediację
kto płaci za mediatora

Mediacja prywatna (pozasądowa)

W przypadku mediacji prywatnej, strony indywidualnie wraz z mediatorem ustalają koszty mediacji. Koszty mediacji prywatnej nie są regulowane przez rozporządzenie ani inny akt prawny. 

Mediacja prywatna najczęściej pociąga za sobą koszty podobne do stawek z rozporządzenia. Wysokość wynagrodzenia ustalamy najczęściej w umowie o przeprowadzenie mediacji, którą strony zawierają z mediatorem.

W swojej praktyce mediatora, wynagrodzenie uzależniam przede wszystkim od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz ilości spotkań. Jeżeli szczęśliwie mediacja zakończy się sukcesem, wynagrodzenie mediatora uwzględnia też koszt przygotowania projektu ugody oraz ewentualnie złożenia do sądu wniosku o zatwierdzenie zawartej ugody.

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5