OFERTA

prawo-rodzinne

PRAWO
RODZINNE

Główna specjalizacja Kancelarii. Reprezentacja w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.​

Reprezentacja w sprawach o zadośćuczynienie, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych, dochodzenie wierzytelności, współpraca z komornikiem na etapie egzekucji wierzytelności.

prawo spadkowe kancelaria poznań

PRAWO
SPADKOWE

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, podważenie testamentu. ​Pomoc w zakresie zasad dziedziczenia i rozliczania darowizn dokonanych za życia przez spadkodawcę.
Reprezentacja zarówno w charakterze obrońcy (podejrzanego, oskarżonego), jak i pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego), na każdym etapie postępowania, tj. w postępowaniu przygotowawczym, na etapie postępowania sądowego (po wniesieniu aktu oskarżenia lub wniosku o dobrowolne poddanie się karze) aż po etap postępowania wykonawczego (sprawy o udzielenie przerwy w odbyciu kary, o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).
prawo-pracy

PRAWO PRACY
I ZASIŁKI

Pomoc prawna dla pracodawców i pracowników. Sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy. Sprawy o nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, o molestowanie, mobbing czy też dyskryminację. Reprezentacja ubezpieczonych w sprawach dot. zasiłków, w tym zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (także dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą) oraz renty rodzinnej. ​

kontakt

kontakt