Mediacja rodzinna i rozwodowa

Mediacja rodzinna i rozwodowa​

Specjalizacją mojej kancelarii adwokackiej są sprawy rodzinne. Dlatego też, mediacja w sprawach rodzinnych to mój ulubiony rodzaj mediacji.

Sprawy rodzinne to sprawy dotyczące małżonków i ich dzieci. Ugodę można zawrzeć w wielu sprawach rodzinnych. Najczęściej będą to: ugoda w sprawie o alimenty, ugoda w sprawie o kontakty z dzieckiem, ugoda w sprawie dotyczącej miejsca zamieszkania dziecka.

Rodzicielski plan wychowawczy

Bardzo często rodzice decydują się na kompleksowe objęcie ugodą wszystkich spraw dotyczących dziecka lub dzieci. Przygotowujemy wtedy wspólnie tzw. rodzicielski plan wychowawczy. Dokument ten nazywamy także: porozumienie rodzicielskie, plan wychowawczy.

O tym jak wygląda rodzicielski plan wychowawczy i jakie kwestie tam są uregulowane, przeczytasz tutaj.

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5