Adwokat Karolina Bajtek

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej mojej kancelarii adwokackiej

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Prowadzę również sprawy karne.

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2016 roku jestem członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, gdzie w latach 2017-2020 odbywałam aplikację adwokacką. 

Poza pracą adwokata, prowadzę również mediacje, skupiając się w szczególności na mediacjach w sprawach rodzinnych.

Jestem profesjonalnym mediatorem sądowym. Znajdziecie mnie Państwo na listach stałych mediatorów sądowych prowadzonych przez:

Uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora uzyskałam poprzez ukończenie rocznych Studiów Podyplomowych Mediacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyłam dodatkowo kilkanaście kursów i szkoleń z zakresu mediacji, w tym w szczególności z zakresu mediacji rodzinnych. 

adwokat Karolina Bajtek
adwokat Karolina Bajtek


Do zdecydowanej większości spraw prowadzonych przeze mnie w kancelarii, są sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Są to w pierwszej kolejności sprawy wynikające z zawarcia małżeństwa. W szczególności o:

  • rozwód,
  • separację,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • zaspokojenie potrzeb rodziny.


Po drugie, są to sprawy wynikające z posiadania przez strony (niekoniecznie małżonków) wspólnych dzieci. A zatem w tym przypadku będą to sprawy o:

  • alimenty,
  • kontakty z dziećmi,
  • sprawy dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • ustalenia miejsca pobytu dziecka. 


W sprawach rodzinnych szczególnie ważne są umiejętności miękkie, wykorzystywane również w pracy mediatora. Będą one miały zastosowanie głównie w tych przypadkach, w których istnieje szansa na wypracowanie polubownego, ugodowego rozwiązania sporu.

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Głównymi obszarami mojej specjalizacji są:

Posługuję się biegle językiem angielskim. Ukończyłam Studium Prawa Brytyjskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam dwa certyfikaty językowe: First Certificate in English (FCE) oraz Certificate in Advanced English (CAE). Władam także językiem angielskim biznesowym (Business English) i prawniczym (Legal English). Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń specjalistycznych na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz roczny kurs przygotowujący do egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills).

 

Zarezerwuj termin konsultacji

Każda prowadzona sprawa jest dla mnie równie ważna. Powierzając mi swoją sprawę do prowadzenia, możesz liczyć na zrozumienie, cierpliwość i wsparcie.

kontakt

kontakt