Prawo Spadkowe

Prawo spadkowe – pomoc prawna w Poznaniu

Prawo spadkowe Poznań

Prawo spadkowe – co warto wiedzieć?

Jako adwokat zajmuje się również świadczeniem pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego, regulowanego w zasadniczej części przez kodeks cywilny. Ze specyfiki tej gałęzi prawa wynika, iż są to sprawy między członkami rodziny – bliższej lub dalszej. Z uwagi na posiadane doświadczenie zawodowe wiem, jak silne emocje potrafią towarzyszyć sprawom spadkowym. Dlatego też zawsze staram się znaleźć optymalne i możliwie najszybsze rozwiązanie każdego problemu. Zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii adwokackiej.

prawo spadkowe - poznań

Zakres pomocy w sprawach spadkowych to przede wszystkim:

 • ustalenie kręgu spadkobierców ustawowych (gdy spadkodawca nie sporządził testamentu),
 • stwierdzenie nabycia spadku (spadek po rodzicach oraz po pozostałych krewnych)
 • niegodność dziedziczenia,
 • wydziedziczenie,
 • unieważnienie testamentu,
 • zachowek,
 • dział spadku (zniesienie współwłasności),
 • przyjęcie spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, np. związana z dziedziczeniem długu,
 • zrzeczenie się dziedziczenia.

Prawo spadkowe – zakres pomocy

Prowadzę sprawy spadkowe w sposób kompleksowy, począwszy od udzielenia konsultacji i porad prawnych, poprzez przygotowanie odpowiednich pism, aż do reprezentowania klientów, szukających adwokata z Poznania i okolic przed sądem. Pomagam również w faktycznej realizacji ustaleń ugodowych lub sądowych w zakresie spraw spadkowych.

Spory powstałe na tle spadkowym często można rozwiązać już na etapie przedsądowym. Takie rozwiązanie sprawia, iż powstały spór wiąże się z mniejszym ładunkiem emocjonalnym dla klientów, którzy przecież nierzadko równolegle do toczącej się sprawy spadkowej muszą mierzyć się z przeżywaniem żałoby po śmierci bliskiej osoby.

Ugodowe rozwiązanie sporu spadkowego (jak chociażby w sprawach o zachowek po rodzicach czy dział spadku) pozwala zaoszczędzić moim Klientom kosztów, których poniesienie pociągnęłoby za sobą postępowanie sądowe. Pozasądowe rozwiązanie sporu pozwala na uniknięcie kosztów w postaci: opłaty sądowej od pozwu (wniosku), kosztów związanych z opinią biegłego, opłaty sądowej od wniosku o uzasadnienie czy wreszcie opłaty sądowej od apelacji.

W przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu, reprezentuję swoich klientów przed sądami wszystkich instancji, a w razie potrzeby również przed organami skarbowymi. Współpracuję z doświadczonymi notariuszami. Każdorazowo staram się wskazywać moim klientom kilka możliwych rozwiązań problemu, z którym się do mnie zgłaszają. Wspólnie wybieramy najkorzystniejszy i najbardziej optymalny wariant.

W swojej pracy przywiązuję dużą uwagę również do tego, aby zadbać o komfort moich klientów, ponieważ mam świadomość, z jak dużym ładunkiem emocjonalnym łączą się sprawy spadkowe. Z jednej strony dzieje się tak dlatego, że często sprawy te toczą się w niedługim czasie od śmierci spadkodawcy. Z drugiej zaś strony, sprawy spadkowe wszczynane nawet kilka lub kilkanaście lat po śmierci spadkodawcy (jak np. sprawy o zachowek), budzą skrajne emocje z uwagi na stających przeciw sobie bliskich członków rodziny.

Oprócz tego, że jestem adwokatem, jestem również dyplomowanym mediatorem sądowym. Z zaangażowaniem prowadzę wszelkiego rodzaju negocjacje i rozmowy ugodowe w sprawach spadkowych. Mediacja jest szczególnie przydatna w sprawach o zachowek czy o dział spadku (zniesienie współwłasności). Pomagam moim klientom w wypracowaniu ugody, a następnie w spisaniu tej ugody w takiej formie, która następnie zostanie zatwierdzona przez właściwy sąd. O samej mediacji przeczytasz więcej tutaj.

Zapraszam osoby z Poznania i okolic, które szukają profesjonalnych usług adwokata, do kontaktu ze mną.

prawo spadkowe Poznań

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5