Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

W przypadku zamieszkiwania rodziców dziecka osobno, kwestią generującą najwięcej konfliktów bywa sprawa kontaktowania się z dzieckiem tego rodzica, z którym dziecko na stałe nie zamieszkuje. Samo pojęcie „kontaktów z dzieckiem” jest bardzo pojemne, a ilość sporów i konfliktów, które na tym tle mogą się pojawić – praktycznie niezliczona.

Najczęstsze problemy w wykonywaniu kontaktów z dzieckiem to:

 • konkretne dni i godziny kontaktów,
 • odpowiedzialność danego rodzica za odwiezienie i przywiezienie dziecka po kontakcie do miejsca zamieszkania,
 • podział kosztów związanych z odbieraniem i odwożeniem dziecka,
 • kontakty w święta, dni wolne, dłuższe weekendy,
 • odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do kontaktu z rodzicem (wyżywienie, ubrania)
 • i oczywiście – kwestia noclegów.

 

Istnieją zasadniczo dwa sposoby rozwiązania powtarzających się konfliktów i sporów rodziców dziecka w temacie kontaktów.

Po pierwsze, jeżeli rodzice są w stanie wypracować zgodne porozumienie, warto skorzystać z pomocy mediatora doświadczonego w sprawach rodzinnych i zawrzeć ugodę.

Po drugie – jeżeli zawarcie ugody nie jest osiągalne (najczęściej z uwagi na konflikt rodziców dziecka) – pozostaje skierowanie sprawy o kontakty do sądu.

Pismem inicjującym takie postępowanie jest wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o którym będzie mowa w dzisiejszym artykule. 

Jak napisać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Rodzic składający wniosek do sądu w toku całego postępowania nazywany będzie wnioskodawcą. Drugi z rodziców będzie uczestnikiem postępowania.Wniosek to tak naprawdę propozycja czy też mówiąc bardziej formalnie – żądanie jednego z rodziców w przedmiocie tego, jak chciałby, aby wyglądały kontakty drugiego rodzica z dzieckiem. Dlatego też już na początku wniosku należy sądowi jasno wskazać, jak rodzic-wnioskodawca chce, aby kontakty dziecka z drugim rodzicem wyglądały. Chodzi tu w szczególności o doprecyzowanie kwestii kontaktów:

 • w dni powszednie/robocze – konkretnie w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach mają mieć one miejsce,
 • w weekendy,
 • w ferie zimowe i wakacje letnie,
 • Święta Bożego Narodzenia,
 • Święta Wielkanocne,
 • Sylwester i Nowy Rok
 • długie weekendy w trakcie roku – 1-3 maja, weekend Bożego Ciała, dni wolne w okolicach 1 listopada i 11 listopada, okres świąteczno-noworoczny (od 27 grudnia do 30 grudnia),
 • ewentualnie – dni urodzin/imieniny dziecka, matki dziecka, ojca dziecka, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca.

Bardzo ważne jest też, aby już we wniosku jasno zaprezentować swoje stanowisko co do:

 • noclegów u drugiego rodzica – czy mają one w ogóle mieć miejsce, jeśli tak to w jakich terminach,
 • miejsca odbywania kontaktów – czy w miejscu zamieszkania dziecka, czy poza tym miejscem,
 • nadzoru nad wykonywaniem kontaktów – czy przy kontakcie ma być obecny drugi rodzic bądź osoba trzecia, np. kurator,
 • odwożenia i przywożenia dziecka po kontakcie – który z rodziców ma być za to odpowiedzialny, skąd dziecko będzie odbierane i dokąd ma zostać odwiezione po zakończonym kontakcie, kto będzie ponosił koszty z tym związane (np. koszt paliwa, koszt taksówki czy zakupu biletu na przejazd),

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

We wniosku o uregulowanie kontaktów warto zawrzeć także tak zwany wniosek o zabezpieczenie. Żądanie takie spowoduje, że sąd niejako zabezpieczy, ustali kontakty w określony sposób już na czas trwania postępowania sądowego, które standardowo trwa kilka miesięcy, zaś w skrajnych przypadkach (w szczególności silnego konfliktu rodzicielskiego), może potrwać również kilka lat.

Treść wniosku o zabezpieczenie najczęściej jest taka sama jak treść zasadniczego żądania. To oznacza, że we wniosku o zabezpieczenie najczęściej wnosić będziemy dokładnie o taki sam wymiar kontaktów jak w żądaniu głównym.

Ile kosztuje wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

 Sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem toczy się w sądzie rejonowym w tak zwanym postępowaniu nieprocesowym. To oznacza między innymi, że opłata sądowa od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest opłatą stałą i wynosi 100 złotych.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd po zapoznaniu się z konkretną sytuacją finansową wnioskodawcy zdecyduje postanowieniem, czy zwolnienie od kosztów sądowych jest zasadne, a jeśli tak – to w jakiej wysokości. Sąd może bowiem zwolnić wnioskodawcę od całości kosztów sądowych lub np. tylko od samej opłaty od wniosku lub jej części.

Do jakiego sądu złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o uregulowanie kontaktów składamy do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Właściwy miejscowo będzie tu sąd rejonowy na terenie właściwości którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Jeżeli dziecko nie ma miejsca zamieszkania, wówczas właściwy miejscowo będzie sąd rejonowy na terenie właściwości którego dziecko ma miejsce pobytu. Jeżeli i tego miejsca nie będzie można ustalić – właściwy będzie sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wniosek o uregulowanie kontaktów - załączniki

Do wniosku o uregulowanie kontaktów należy załączyć przede wszystkim:

 • odpis aktu urodzenia dziecka, który można pobrać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym pokrewieństwo rodziców z dzieckiem,
 • dowód uiszczenia kwoty 100,00 złotych tytułem opłaty sądowej od wniosku lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.