Jak długo trwa rozwód

jak długo trwa rozwód

Jak długo trwa rozwód – część 1

Jednym z pytań, które najczęściej słyszę na pierwszej konsultacji rozwodowej od moich Klientów jest pytanie o to, jak długo trwa rozwód. Zdecydowana większość Klientów liczy na to, że sprawa rozwodowa potoczy się szybko i sprawnie, tak by oni sami mogli jak najszybciej rozpocząć nowe życie. Jest też – znacznie mniej liczna – grupa Klientów, którzy zwyczajnie rozwodu nie chcą. Dla tej grupy ważne będzie, żeby opóźnić wyrok rozwodowy możliwie najdłużej.

Odpowiedź na pytanie jak długo trwa rozwód brzmi zatem: to zależy. Od czego? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu. Najogólniej wskazać można, że rozwód może potrwać od kilku miesięcy, do kilku lat. Co ważne – niemożliwe jest uzyskanie rozwodu w 7, 14, czy 21 dni. Ale o tym poniżej

Od złożenia pozwu do prawomocnego wyroku – jak długo trwa rozwód

O ile nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wskazać, ile tygodni, miesięcy czy lat potrwa cały proces rozwodowy, o tyle możemy wskazać na pewne czynniki (okoliczności), które wpływają na to, że proces rozwodowy wydłuża się. Mówiąc o procesie rozwodowym, mam na myśli proces, który rozpoczyna wniesienie pozwu o rozwód do sądu, a który kończy się stwierdzeniem prawomocności zapadłego przez sąd wyroku rozwodowego.

Na łączny czas trwania rozwodu moim zdaniem wpływ mają w szczególności następujące kwestie:
 • czy pozew o rozwód został złożony bez braków formalnych,

 • czy sądowi udało się doręczyć odpis (kopię) pozwu drugiej stronie (pozwanemu małżonkowi) bez problemów,

 • czy w pozwie lub dalszych pismach procesowych znajduje się wniosek (wnioski) o zabezpieczenie,

 • czy którekolwiek z małżonków żąda orzeczenia o winie drugiej strony,

 • czy, a jeśli tak to kiedy zostanie wyznaczona pierwsza rozprawa,

 • czy będzie potrzeba wyznaczenia kolejnych terminów rozpraw,

 • czy w sprawie zostanie zlecona i przeprowadzona opinia biegłych,

 • czy od wyroku sądu okręgowego zostanie wniesiona apelacja.

Pozew o rozwód - braki formalne

Pierwszą czynnością podejmowaną przez sąd w sprawie o rozwód jest tzw. badanie braków formalnych pisma inicjującego całe postępowanie, czyli pozwu o rozwód.

Na tym etapie sąd bada, czy do pozwu o rozwód zostały dołączone wszystkie niezbędne dokumenty. Do dokumentów tych zaliczamy:

 • odpis aktu małżeństwa
 • odpis aktu urodzenia każdego z małoletnich dzieci stron
 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód w kwocie 600 złotych,
 • odpis (kopia) pozwu z załącznikami – którą następnie sąd będzie doręczał drugiemu małżonkowi.

Jeżeli strona (mąż lub żona) składa pozew samodzielnie (bez pełnomocnika), wówczas sąd po zauważeniu określonego braku formalnego, występuje do strony powodowej z pismem, wzywając do uzupełnienia braku. W piśmie tym sąd wskazuje jaki to jest konkretnie brak i w jakim terminie powinien być uzupełniony.

Jeżeli zaś pozew złożony przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) zawiera braki formalne, wówczas sąd zwraca taki pozew bez wzywania do uzupełnienia tychże braków. W tym przypadku sprawa o rozwód nie zaczyna nawet się toczyć.

Gdyby tych braków formalnych nie było, sąd zamiast wzywania strony powodowej do uzupełnienia braków formalnych pozwu, od razu doręczyłby ten pozew drugiemu małżonkowi.    Dlatego właśnie złożenie pozwu o rozwód z brakami formalnymi powoduje wydłużenie całego procesu już na samym jego początku. Odpowiadając więc na pytanie jak długo trwa rozwód, można powiedzieć: z pewnością krócej, jeśli pozew jest złożony jako kompletne pismo, nieobarczone brakiem (brakami) formalnymi.

Jak długo trwa rozwód – doręczenie pozwu drugiemu małżonkowi

Pozew o rozwód zawsze składa jeden z małżonków – mąż lub żona. Odpowiednio, drugi z małżonków będzie wówczas stroną pozwaną. W pozwie o rozwód wskazujemy adresy zamieszkania lub przynajmniej adresy do korespondencji (do doręczeń) każdego z małżonków.

Z punktu widzenia tego, jak długo trwa rozwód, niezwykle istotne jest podanie właściwego (poprawnego) adresu strony pozwanej. Właściwy będzie taki adres, pod który sądowi uda się skutecznie doręczyć kopię (odpis) pozwu dla strony pozwanej.

Jeżeli bowiem do akt sprawy rozwodowej zamiast potwierdzenia doręczenia przesyłki adresatowi (czyli pozwanemu małżonkowi), trafi z powrotem koperta z adnotacją o tym, że doręczenie okazało się bezskuteczne, wówczas cały proces rozwodowy istotnie wydłuży się. Będzie tak dlatego, że w kolejnym kroku sąd zobowiąże stronę powodową do tego, aby ta strona zapewniła skuteczne doręczenie pozwu drugiemu małżonkowi za pośrednictwem komornika sądowego.

Jak długo trwa rozwód – wniosek o zabezpieczenie

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na to, jak długo trwa rozwód, jest to, czy w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszych pismach procesowych, którakolwiek ze stron (a zatem mąż lub żona) zawrze tzw. wniosek o zabezpieczenie. Innymi słowy, chodzi tu o ustalenie, czy któreś z małżonków domaga się tego, aby pewne kwestie zostały rozstrzygnięte przez sąd już na czas trwania całego postępowania, a nie dopiero w wyroku kończącym sprawę.

W przypadku spraw rozwodowych, wniosek o zabezpieczenie najczęściej będzie dotyczył:

 • miejsca pobytu dziecka (dzieci) stron na czas trwania postępowania – przy ojcu lub przy matce,
 • wysokości alimentów na dziecko (dzieci) lub zaspokojenia potrzeb rodziny – na czas trwania postępowania,
 • uregulowania kontaktów z dzieckiem (dziećmi) na czas trwania postępowania.

W przypadku zgłoszenia w sprawie rozwodowej wniosku o zabezpieczenie, sąd zamiast zmierzać w kierunku wydania wyroku, w pierwszej kolejności rozpozna taki wniosek o zabezpieczenie. W tym celu sąd może wyznaczyć rozprawę. Następnie, po rozprawie lub po rozpoznaniu wniosku o zabezpieczenie na tzw. posiedzeniu niejawnym (czyli bez udziału stron i bez rozprawy) sąd wydaje postanowienie, w którym wniosek o zabezpieczenie uwzględnia lub oddala (w całości lub w części). Od takiego postanowienia przysługuje zażalenie obu stronom. W obecnym stanie prawnym zażalenie na postanowienie zabezpieczające jest ponownie tzw. zabezpieczeniem pionowym, co oznacza, że do jego rozpoznania właściwy jest sąd apelacyjny, a nie sąd okręgowy. W praktyce, zgłoszenie wniosku o zabezpieczenie może wydłużyć cały proces rozwodowy o dobrych kilka miesięcy.

Podsumowanie – jak długo trwa rozwód cz. 1

Jak widać, na łączny czas trwania sprawy rozwodowej wpływa wiele czynników. O części z nich napisałam w dzisiejszym artykule. Nie sposób jednak opisać wszystkich tych czynników za jednym razem. Dlatego też kolejna część tego artykułu pojawi się już niebawem 🙂

Porada prawna - jak zarezerwować termin?

Na poradę prawną możesz zapisać się poprzez zakładkę „Porady”, którą znajdziesz w górnej części tej strony internetowej. 

porada prawna

Z rozwijanego menu wybierz następnie jedną z dostępnych usług. Konsultacje (porady prawne) przeprowadzamy albo stacjonarnie, albo online. Biura Kancelarii znajdują się w Poznaniu oraz w Koszalinie. Porady online przeprowadzamy za pośrednictwem Zoom, Skype lub Whatsapp.

porada prawna

W kolejnym kroku zarezerwuj datę i godzinę spotkania

porada prawna

Następnie wpisz swoje podstawowe dane.

Potwierdź swoje zamówienie klikając „Przejdź do płatności”.

porada prawna

Po zarezerwowaniu terminu i opłaceniu spotkania, otrzymasz ode mnie mailowo automatycznie potwierdzenie spotkania. Następnie skontaktuję się z Tobą jeszcze przed spotkaniem. Do zobaczenia!

Tu zarezerwujesz termin porady

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.