Pozew o rozwód (bez orzekania o winie, bez dzieci) – wzór + instrukcja + porada

890,00 

Promocja!

Opis

Produkt cyfrowy (wzór pozwu) przeznaczony dla Klientów, którzy chcą uzyskać rozwód bez orzekania o winie i nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. 

Pakiet zawiera następujące dokumenty:

 • pozew o rozwód,
 • Informacje dodatkowe wraz z instrukcją samodzielnego wniesienia pozwu do sądu.

Dokument z informacjami dodatkowymi wchodzący w skład pakietu zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

 • Do jakiego sądu należy złożyć pozew o rozwód?,
 • Jakie dane stron należy podać w pozwie?
 • Ile wynosi opłata sądowa od pozwu?
 • W jaki sposób uiścić opłatę od pozwu do sądu?
 • Gdzie znaleźć datę zawarcia małżeństwa, dane urzędu stanu cywilnego oraz numer aktu małżeństwa?
 • Jak sąd rozlicza koszty postępowania sądowego?
 • Jakie są załączniki do pozwu o rozwód? 
 • Jak opisać przebieg i rozkład pożycia małżeńskiego w uzasadnieniu pozwu? 

Jest to pozew o rozwód w najprostszej wersji. Nie zawiera dodatkowych żądań, które można zawrzeć w pozwie o rozwód (również w pozwie o rozwód bez orzekania o winie stron). Mianowicie, wzór nie zawiera:

 • Żądania alimentów od byłego małżonka
 • Żądania uregulowania przez sąd sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania stron.

Uwaga; uzasadnienie wzoru zostało przygotowane w sposób przykładowy w celu zobrazowania Klientom jak ramowo powinno ono wyglądać. Na etapie uzupełniania wzoru przez Klienta, należy dopasować treść uzasadnienia do stanu faktycznego danej sprawy.

Wzór pozwu (w edytowalnym formacie .docx) wraz z informacjami dodatkowymi oraz instrukcją samodzielnego złożenia pozwu (w formacie PDF) zostaną przesłane na wskazany w formularzu zamówieniowym adres e-mail Klienta w terminie nie dłuższym niż 48 od chwili zaksięgowania płatności za zamówienie. Faktura do zamówienia zostanie wystawiona na dane wskazane w formularzu zamówieniowym. 

Pakiet zawiera dodatkowo poradę prawną. Porada prawna odbywa się stacjonarnie w kancelarii lub online. Trwa do 60 minut. Dotyczy omówienia i doprecyzowania uzupełnionego przez Klienta wcześniej wzoru pozwu. Dostępne terminy spotkań w tym wariancie otrzymujecie Państwo droga e-mail wraz ze wzorem pozwu oraz dokumentem zawierającym dodatkowe informacje w sprawie.