Ile kosztuje rozwód

ile kosztuje rozwód

Ile kosztuje rozwód

Rozwód wiąże się z kosztami. Trzeba o tym mówić jasno i otwarcie. Gdy klienci pytają mnie, ile kosztuje rozwód, często odpowiadam – zgodnie z prawdą – że tego nie wiem. Trudno jest bowiem przewidzieć z góry, z jakimi kosztami będzie wiązała się konkretna sprawa o rozwód. Poniższy artykuł jest o tym, ile kosztuje rozwód i jakie elementy składają się na finalny koszt.

Ile kosztuje rozwód - opłata sądowa od pozwu

Pierwszym pismem w sprawie o rozwód jest pozew o rozwód. Odpowiadając na pytanie ile kosztuje rozwód, należy w pierwszej kolejności wskazać, że pismo to podlega opłacie stałej w kwocie 600 złotych. Dowód uiszczenia opłaty w tej kwocie należy dołączyć do pozwu. Będzie to zatem albo potwierdzenie przelewu wygenerowane z rachunku bankowego, albo znak opłaty sądowej (obecnie w formie kodu kreskowego), przyklejany bezpośrednio na pozwie.

Istnieje możliwość zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie o rozwód lub zwolnienia od obowiązku poniesienia opłaty od pozwu (bądź części opłaty). W tym celu należy do pozwu o rozwód załączyć nie dowód uiszczenia opłaty sądowej, a wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek należy uzupełnić zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronach sądów i urzędów.

Ile kosztuje rozwód - opłata za wniosek o zabezpieczenie

W pismach składanych w sprawie o rozwód można zawierać tak zwane wnioski o zabezpieczenie. Są to wnioski, których zadaniem jest rozpoznanie danej kwestii na czas od momentu wniesienia pisma do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

Najczęściej wniosek o zabezpieczenie składany jest w kwestii finansowej – zaspokojenia potrzeb rodziny lub alimentów na dziecko (dzieci). Często zabezpiecza się też kontakty danego rodzica z dzieckiem.

Odpowiadając na pytanie, ile kosztuje rozwód trzeba wziąć pod uwagę również koszt ewentualnego wniosku lub wniosków o zabezpieczenie.

Zasadą jest, że wniosek o zabezpieczenie nie podlega opłacie tylko wtedy, gdy jest on zgłoszony w pierwszym piśmie w sprawie. W przypadku rozwodu będzie to pozew o rozwód.

Wnioski o zabezpieczenie zgłaszane w odpowiedzi na pozew lub w dalszych pismach procesowych podlegają opłacie stałej w kwocie 100 złotych.

Jeżeli w jednym piśmie procesowym składamy kilka wniosków o zabezpieczenie (np. i alimentów, i kontaktów), wówczas opłacie podlega osobno każdy wniosek o zabezpieczenie.

Ile kosztuje rozwód - zaliczki

Postępowanie cywilne – a takim jest postępowanie w sprawie o rozwód – co do zasady jest postępowaniem odpłatnym. Czynności dowodowe takie jak przesłuchanie świadków czy wykonanie opinii biegłych wymagają opłaty. Świadkowie mają prawo chociażby do otrzymania zwrotu środków finansowych za koszt dojazdu do sądu celem złożenia zeznań. Biegli mają zaś prawo do otrzymania wynagrodzenia za sporządzenie wnioskowanej w sprawie opinii.

Dlatego też obliczając, ile kosztuje rozwód, trzeba też pamiętać o tych kosztach. Do wpłacenia zaliczki na dany wydatek sąd zobowiązuje najczęściej obie strony. Kwota zaliczki na poczet świadków będzie zależała najpewniej od ilości świadków wezwanych do sprawy.

W sprawie o rozwód jest tak, że najczęściej wykonywaną opinią jest tzw. opinia OZSS. Ma to miejsce w przypadku, gdy strony pozostają w sporze co do kwestii związanych z ich wspólnym dzieckiem lub dziećmi. Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych najczęściej ma za zadanie zbadać, jakie są kompetencje rodzicielskie każdego z rodziców, jaki jest związek emocjonalny dziecka/dzieci z każdym z rodziców i kto daje tzw. rękojmię prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Ile kosztuje rozwód - wynagrodzenie adwokata

Niewątpliwie kolejnym kosztem przy ustalaniu, ile kosztuje rozwód jest wynagrodzenie pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego – któremu zlecamy do prowadzenia sprawę o rozwód. Wynagrodzenie będzie zależne od wielu czynników, w tym przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy. W przypadku rozwodu, skomplikowanie oznacza ilość kwestii spornych między małżonkami. Spór dotyczyć może co do zasady każdej z kwestii, o których w wyroku rozwodowym musi orzec sąd.

Podsumowanie tego, ile kosztuje rozwód

Odpowiedź na pytanie, ile kosztuje rozwód nie jest jak widać odpowiedzią prostą. Każda sprawa o rozwód jest tak naprawdę inna i każda wymaga indywidualnego podejścia. Na pierwszej konsultacji rozwodowej trudno jest dokładnie przewidzieć, ile całościowo kosztuje rozwód.

W sprawie o rozwód warto skorzystać z pomocy doświadczonego, profesjonalnego adwokata. Asysta prawna pozwala na możliwe zaplanowanie przebiegu postępowania, oszacowanie realności żądań każdej ze stron. Profesjonalny pełnomocnik może też działać za stronę wtedy, gdy emocje biorą górę i trudno jest podejmować racjonalne, zdroworozsądkowe decyzje.

W mojej kancelarii istnieje możliwość zarezerwowania terminu konsultacji rozwodowej online. Szczegóły znajdują się poniżej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.