Ugoda alimentacyjna w 4 krokach

ugoda alimentacyjna

Ugoda alimentacyjna w 4 krokach

Alimenty na dziecko można uzyskać zasadniczo na dwa sposoby. Pierwszy z nich to sposób ugodowy i dobrowolny – zawarcie przez oboje rodziców dziecka ugody alimentacyjnej przed mediatorem sądowym. Drugi sposób znajdzie zastosowanie w przypadku braku możliwości porozumienia się między rodzicami co do wysokości alimentów. Będzie to skierowanie pozwu o alimenty do właściwego sądu, a następnie egzekwowanie alimentów na podstawie wydanego przez sąd wyroku. Dzisiejszy artykuł wskazuje, w jaki sposób może zostać zawarta ugoda alimentacyjna.

Krok 1: ustalenie wysokości alimentów

W praktyce pracy mediatora mam do czynienia zasadniczo z dwiema sytuacjami. Najczęściej bywa tak, że rodzice między sobą najpierw ustalają kwotę alimentów, a następnie kontaktują się ze mną w celu przygotowania przeze mnie projektu ugody alimentacyjnej.

Może być też jednak tak, że oboje rodzice dziecka są otwarci i gotowi do podjęcia rozmów ugodowych, jednak nie mają jeszcze ustalonej wspólnie kwoty należnych alimentów. Często nie wiedzą bowiem, jak w ogóle obliczyć koszty utrzymania dziecka i jak następnie podzielić uzyskaną kwotę wydatków na dziecko na oboje rodziców. W tym drugim przypadku kwotę alimentów ustalamy wspólnie na spotkaniu mediacyjnym.

W pierwszym kroku należy zatem:

 • ustalić konkretną kwotę alimentów, na którą oboje rodzice dziecka godzą się albo
 • ustalić przynamniej, że rodzice oboje są gotowi podjąć próbę ustalenia wysokości alimentów w mediacji i skontaktować się z mediatorem

Krok 2: kontakt z mediatorem

W następnym kroku najczęściej jedno z rodziców kontaktuje się ze mną jako mediatorem w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii celem zawarcia ugody alimentacyjnej. Wszelkie dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Krok 3: zawarcie ugody alimentacyjnej

Po ustaleniu terminu odpowiadającego obojgu rodzicom dziecka oraz mediatorowi, spotykamy się w mojej kancelarii na pierwszym spotkaniu mediacyjnym. Przebieg tego spotkania jest uzależniony od tego, czy rodzice uprzednio ustalili już między sobą konkretną kwotę alimentów, czy też nie.

Jeżeli kwota alimentów jest już przez rodziców wspólnie ustalona, na spotkaniu mediacyjnym przygotowujemy projekt ugody i sprawdzamy wspólnie z rodzicami dziecka poprawność dokumentu. Strony zawierają między sobą umowę o mediację,  w której wskazują, że zamiast kierowania pozwu o alimenty do sądu, chcą polubownie rozwiązać sprawę alimentów na dziecko. następnie, strony wraz z mediatorem zawierają umowę o przeprowadzenie mediacji, w której „zlecają” konkretnemu mediatorowi przeprowadzenie mediacji w tej sprawie oraz ustalają wysokość wynagrodzenia mediatora. Po ustaleniu finalnej wersji ugody, rodzice dziecka w obecności mediatora podpisują ugodę.

Mediator przygotowuje protokół z mediacji, w którym krótko opisuje przebieg spotkania. Protokół ma charakter informacyjny i jest potwierdzeniem tego, że rodzice dziecka rzeczywiście spotkali się w danym dniu u mediatora i rzeczywiście zawarli ugodę.

Finalnie zatem, rodzice dziecka po przeprowadzonym spotkaniu mediacyjnym otrzymują od mediatora po jednym egzemplarzu:

 • umowy o mediację,
 • umowy o przeprowadzenie mediacji,
 • ugody alimentacyjnej,
 • protokołu z mediacji. 

Krok 4: zatwierdzenie ugody przez sąd

Aby zawarta przez rodziców dziecka ugoda alimentacyjna miała moc prawną równą wyrokowi, który byłby wydany po przeprowadzeniu przez sąd sprawy o alimenty, właściwy sąd musi zatwierdzić ugodę zawartą przez strony.

W tym celu, niezbędne jest wystąpienie do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskiem o zatwierdzenie ugody. Praktyka mediacyjna jest różna w zakresie tego, czy to mediator, czy rodzice dziecka powinni wystąpić z takim wnioskiem.

W swojej praktyce mediacyjnej to ja jako mediator występuję do sądu z przygotowanym i podpisanym przeze mnie – jako mediatora – wnioskiem o zatwierdzenie ugody. W samej treści ugody rodzice dziecka ustalają przy tym, że upoważniają mediatora do wystąpienia do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody w ich imieniu. Mając na względzie przy tym różną praktykę poszczególnych sądów w omawianym zakresie, najczęściej do swojego wniosku o zatwierdzenie ugody, oprócz samej ugody, załączam również wniosek o zatwierdzenie ugody podpisany przez każde z rodziców dziecka.

Ugoda alimentacyjna - podsumowanie

Ustalenie alimentów na dziecko w drodze ugodowej jest rozwiązaniem zdecydowanie szybszym, tańszym i bardziej efektywnym, niż kierowanie sprawy do sądu wraz z pozwem o alimenty.

Więcej o tym, jak przebiega mediacja, przeczytasz tutaj.

Mediacja - bezpłatna konsultacja telefoniczna

Mediacja jest całkiem nowym narzędziem służącym do polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów.

Zapraszam do zarezerwowania terminu bezpłatnej konsultacji telefonicznej w sprawie mediacji. Rozmowa trwa 15 minut i w jej trakcie odpowiadam na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości związane z rozpoczęciem, przebiegiem i efektem mediacji.

W trakcie rozmowy ze mną dowiesz się w szczególności:

 • czy w Twojej sprawie można przeprowadzić mediację,
 • ile będzie kosztowało wypracowanie ugody w Twojej sprawie,
 • jak krok po kroku przeprowadzić mediację,
 • dlaczego warto skorzystać z mediacji,
 • czy możliwe jest przeprowadzenie mediacji online.
 

Na bezpłatną konsultację możesz zapisać się poprzez zakładkę „Porady”, którą znajdziesz w górnej części tej strony internetowej.

Z rozwijanego menu wybierz następnie usługę „Mediacja – bezpłatna konsultacja (15 minut)”.

W kolejnym kroku zarezerwuj datę i godzinę spotkania.

Następnie wpisz swoje podstawowe dane.

Potwierdź swoje zamówienie klikając „Przejdź do płatności”.

Uzupełnij pola oznaczone czerwoną gwiazdką.

Kliknij „Kupuję i płacę” – dla formalności, ponieważ ta usługa jest bezpłatna.

Gotowe. Skontaktuję się z Tobą telefonicznie (na numer telefonu, który wskazałeś w formularzu) w wybranym przez Ciebie dniu i godzinie. Do usłyszenia.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.