Porozumienie rodzicielskie – dlaczego warto?

porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie

Przydatnym narzędziem w toku sprawy o rozwód jest tak zwane porozumienie rodzicielskie. Jest to dokument, w którym rozwodzący się małżonkowie ustalają wspólnie najistotniejsze kwestie dotyczące ich wspólnych, małoletnich dzieci. Przepisy nie przewidują jednego, określonego wzoru na to, jak powinno wyglądać spisane porozumienie rodzicielskie. W praktyce dokument ten przybiera najczęściej kształt podobny do ugody czy umowy, którą ostatecznie podpisują rodzice (czyli strony postępowania rozwodowego).

Porozumienie rodzicielskie może zostać zawarte albo jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego do sądu, albo już w trakcie sprawy rozwodowej. Ważne, aby porozumienie zostało zawarte przed zamknięciem rozprawy przez sąd i przed wydaniem wyroku.

Dzisiejszy artykuł opisuje zalety, dla których warto zawrzeć jest porozumienie rodzicielskie.

Porozumienie rodzicielskie – szansa na szybszy rozwód

Wypracowanie i podpisanie porozumienia rodzicielskiego istotnie zwiększa szanse na to, że małżonkowie uzyskają rozwód już na pierwszej rozprawie w sądzie. Dlaczego tak jest?

Jest tak dlatego, że w toku samej sprawy rozwodowej, sąd musi rozstrzygnąć kilka kwestii związanych zarówno z samym rozwodem, jak i z małoletnim dzieckiem (dziećmi) rozwodzących się małżonków. I tak, w wyroku rozwodowym sąd musi orzec o:

  • winie lub braku winy małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego,
  • władzy rodzicielskiej nad każdym z małoletnich dzieci stron,
  • miejscu pobytu dziecka (dzieci) stron,
  • wysokości alimentów na rzecz każdego z małoletnich dzieci stron,
  • harmonogramie kontaktów z dziećmi (lub nie orzeka o kontaktach na zgodny wniosek stron).

Porozumienie rodzicielskie może zawierać zapisy co do wszystkich powyższych kwestii. Może być też jedynie porozumieniem częściowym. Będzie tak wówczas, gdy rodzice są w stanie osiągnąć porozumienie co do części z powyższych kwestii, a co do części nie.

W praktyce najczęściej „kością niezgody” są alimenty. Niejednokrotnie zatem zdarza się, że rodzice zgadzają się co do kwestii władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dziecka i kontaktów dziecka z tym z rodziców, z którym dziecko nie będzie mieszkało na stałe. Do ustalenia wtedy pozostaje wyłącznie kwestia wysokości alimentów. Tę kwestię – najczęściej również na pierwszej rozprawie – rozstrzygnie sąd rozwodowy.

Porozumienie rodzicielskie - osobista relacja rodziców

W toku sprawy rozwodowej, Klienci często skupiają się wyłącznie na tym, co „tu i teraz”. Nie widzą szerszej perspektywy. Nie biorą pod uwagę tego, że ich rozwód kiedyś ostatecznie dobiegnie końca, zaś oni rodzicami dla swojego dziecka lub dzieci pozostaną do końca życia.

Każdy z powyżej opisanych punktów wyroku rozwodowego może doprowadzić do sporu między małżonkami. W toku sprawy rozwodowej mogą oni toczyć boje o:

  • władzę rodzicielską (np. gdy jedno z rodziców chce ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu, a drugi rodzic się na to nie godzi albo wnosi o to samo, tyle że w stosunku do drugiego rodzica),
  • miejsce pobytu dziecka/dzieci (np. gdy każde z rodziców chce, by po rozwodzie dziecko/dzieci mieszkały na stałe z nim/nią),
  • kontakty z dziećmi po rozwodzie (np. gdy jeden rodzic chce widywać swoje dzieci co weekend z noclegiem, zaś drugi rodzic albo nie godzi się wcale na nocowanie, albo wnosi o to, aby te kontakty były rzadsze, np. co drugi weekend)
  • wysokość alimentów na każde z dzieci stron.

Oczywiste, że każdy kolejny konflikt w sprawie rozwodowej oddala rodziców od porozumienia. Oddala ich również od naprawy lub choćby próby naprawy ich relacji. Relacji już nie jako małżonków, ale jako rodziców, którzy – chcąc nie chcąc – będą musieli siebie wzajemnie tolerować przez kolejnych kilka lub kilkanaście lat.

Dlatego też tak wcześnie, jak to możliwe, warto podjąć próbę łagodzenia konfliktu osobistego między stronami, tak aby ich relacja jako rodziców możliwie szybko mogła powrócić do normalności. W tym celu również warto wypracować porozumienie rodzicielskie.

Porozumienie rodzicielskie – oszczędność kosztów

Wypracowane, a następnie zawarte porozumienie rodzicielskie, wpływa również istotnie na obniżenie kosztów postępowania rozwodowego. Dlaczego?

Po pierwsze dlatego, że najczęściej w przypadku sporów rodziców o władzę rodzicielską, miejsce pobytu dziecka lub/i kontakty z dzieckiem, sąd nie rozstrzygnie tej kwestii finalnie w wyroku sam. Do podjęcia decyzji będzie potrzebował pisemnej opinii specjalistów, czyli biegłych psychologa i pedagoga. W tym celu rodzice wraz z dziećmi zostaną skierowani na badanie. Koszty finansowe pracy biegłych – czyli przeprowadzenia badania a następnie sporządzenia pisemnej opinii, poniosą finalnie strony, czyli rozwodzący się małżonkowie.

Po drugie, na koszty postępowania sądowego (w tym również rozwodowego) wpływają koszty stawiennictwa świadków w sądzie. W sytuacji, gdy porozumienie rodzicielskie zostało zawarte, najczęściej w sprawie rozwodowej będzie przesłuchany tylko jeden świadek. W sytuacji konfliktu rodziców – w szczególności o władzę rodzicielską, miejsce pobytu dziecka lub/i kontakty z dzieckiem, strony najpewniej będą zgłaszały swoich świadków w sprawie. Świadkom przysługuje zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie. Pieniądze te są wypłacane świadkom w trakcie trwania sprawy ze środków Skarbu Państwa, a następnie w wyroku rozwodowym są rozdzielane między stronami.

Po trzecie, w przypadku zdecydowania się na pomoc adwokata doświadczonego w sprawach rodzinnych, z pewnością koszty wynagrodzenia adwokata będą niższe w sprawie, w której zawarte zostało porozumienie rodzicielskie. Będzie tak przede wszystkim dlatego, że przy „ugodowym” rozwodzie, nakład pracy adwokata będzie zwyczajnie mniejszy, niż przy rozwodzie, w którym rodzice będą spierać się o poszczególne kwestie.

 

Porozumienie rodzicielskie - porada prawna

Na poradę prawną możesz zapisać się poprzez zakładkę „Porady”, którą znajdziesz w górnej części tej strony internetowej. 

porada prawna

Z rozwijanego menu wybierz następnie jedną z dostępnych usług. Konsultacje (porady prawne) przeprowadzamy albo stacjonarnie, albo online. Biura Kancelarii znajdują się w Poznaniu oraz w Koszalinie. Porady online przeprowadzamy za pośrednictwem Zoom, Skype lub Whatsapp.

porada prawna

W kolejnym kroku zarezerwuj datę i godzinę spotkania

porada prawna

Następnie wpisz swoje podstawowe dane.

Potwierdź swoje zamówienie klikając „Przejdź do płatności”.

porada prawna

Po zarezerwowaniu terminu i opłaceniu spotkania, otrzymasz ode mnie mailowo automatycznie potwierdzenie spotkania. Następnie skontaktuję się z Tobą jeszcze przed spotkaniem. Do zobaczenia!

Porada prawna - zarezerwuj termin

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.