Porozumienie rodzicielskie

porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie

Jednym z bardzo przydatnych rozwiązań, które często wykorzystujemy w toku postępowania rozwodowego – a także jeszcze przed jego wszczęciem – jest porozumienie rodzicielskie, nazywane też planem wychowawczym czy też rodzicielskim planem wychowawczy.

Gotowe porozumienie rodzicielskie stanowić może załącznik do pozwu o rozwód. Możemy go też przedłożyć sądowi, jeżeli do wypracowania porozumienia między rodzicami dochodzi już w toku sprawy o rozwód.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest porozumienie rodzicielskie,
 • co wpisać do porozumienia,
 • kto może pomóc jego stworzeniu oraz
 • jakie są zalety jego sporządzenia.

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

wyroku rozwodowym, w przypadku gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd orzeka zasadniczo o:

 • winie małżonka/małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego (bądź na zgodny wniosek stron – nie orzeka w tym zakresie),
 • sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem/dziećmi stron po rozwodzie,
 • sposobie uregulowania kontaktów rodziców z dziećmi po rozwodzie,
 • wysokości alimentów należnych małoletnim dzieciom stron,
 • kosztach postępowania.
 

Dodatkowo, w wyroku rozwodowym sąd może także uregulować inne kwestie. Dotyczy to sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków oraz – w nieskomplikowanych przypadkach – o podziale majątku wspólnego małżonków.

Porozumienie rodzicielskie ma pomóc rozwodzącym się rodzicom w uregulowaniu trzech ze wskazanych wyżej kwestii, a mianowicie:

 • władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia kontaktów,
 • wysokości alimentów.
Należy pamiętać, że plan rodzicielski ma być pewnego rodzaju kompromisem, pozwalającym w równym stopniu zaspokoić potrzeby dziecka (i te finansowe, i te emocjonalne), zapewnić dziecku stabilne warunki rozwoju, ale także ma pozwolić rodzicom na – co do zasady – równy udział w życiu dziecka.

 

porozumienie rodzicielskie

Władza rodzicielska w porozumieniu

W przypadku władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie, istnieje kilka możliwości.

Po pierwsze, władza ta może być pozostawiona obojgu rodzicom.

Po drugie, wykonywanie władzy rodzicielskiej może zostać powierzone tylko jednemu z rodziców, przy czym władza drugiego będzie ograniczona do współdecydowania o istotnych sprawach w życiu dziecka (np. leczenie, wyjazd za granicę, wyrobienie paszportu, wybór placówki edukacyjnej). Wreszcie, możliwe jest także pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

W porozumieniu rodzicielskim, rodzice najczęściej będą dążyć do tego, aby władza rodzicielska została powierzona im obojgu. Co ważne, sąd orzekający w sprawie o rozwód zgodzi się na takie rozwiązanie tylko wtedy, gdy rzeczywiście będzie przekonany, że rodzice są w stanie w sposób zgodny współpracować w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

We fragmencie planu rodzicielskiego określamy także, przy którym z rodziców dziecko będzie na stałe zamieszkiwać – tj. czy będzie to w każdorazowym miejscu zamieszkania matki czy ojca dziecka.

W tym punkcie planu rodzicielskiego można uregulować także kwestie związane z:

 • podejmowaniem decyzji w sprawach dziecka w przypadkach nagłych i losowych,
 • edukacją, wyborem przedszkola i następnie szkoły podstawowej i średniej dla dziecka,
 • zakresem i tematyką zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczy bądź uczestniczyć będzie dziecko,
 • wyrabianiem dla dziecka dokumentów typu dowód osobisty czy paszport,
porozumienie rodzicielskie

Kontakty z dzieckiem a porozumienie rodzicielskie

Ten fragment porozumienia rodzicielskiego powinien być najbardziej rozbudowy i do granic możliwości negocjacyjnych i kreatywności stron precyzyjny 🙂 Należy pamiętać, że celem planu rodzicielskiego jest wyeliminowanie ewentualnych sporów między rodzicami dziecka w przyszłości.

Dlatego też, w zakresie uregulowania kontaktów, w planie zawrzeć należy harmonogram spotkań dziecka z jednym z rodziców, ze wskazaniem zakresu godzin, w których ma odbywać się kontakt, miejsca odbywania kontaktu, a także tego, na którym z rodziców będzie spoczywał obowiązek odebrania i/lub odwiezienia dziecka do miejsca jego zamieszkania po odbytym kontakcie. Uregulowanie to może dotyczyć osobno:

 • dni powszednich,
 • weekendów (z zaznaczeniem, czy przez weekend rozumiemy okres od piątku do niedzieli, czy też od soboty do niedzieli),
 • wakacji i ferii zimowych,
 • świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych,
 • pozostałych dni świątecznych, jak np. 1 maja, 3 maja, Święto Niepodległości, Wszytkich Świętych i każde inne, co do którego rodzice wyrażają wolę porozumienia
 • urodzin, imienin, innych ważnych uroczystości rodzinnych dla dziecka i rodzica,

Jeżeli kontakty dziecka z rodzicem mają częściowo odbywać się w formie innej niż osobiste spotkania – tę kwestię należy także doprecyzować. Warto wskazując, czy będzie to kontakt telefoniczny, za pośrednictwem aplikacji internetowych, z użyciem kamery video czy też bez etc. Pamiętajcie, że możliwości jest wiele 🙂

Co ważne, w tym punkcie należy także uregulować swoistą procedurę zmiany terminu danego kontaktu. Upraszczając, rodzice powinni już w porozumieniu zapisać, do jakiego zachowania względem siebie zobowiązują się na wypadek, gdyby jedna lub druga ze stron chciała bądź zmuszona była zmienić dany termin kontaktu.

Przykładowo, rodzice mogą umówić się, że odpowiednio (tj. na 1, 2, 3 dnia lub według uznania) przed kontaktem będą potwierdzać dany termin w drodze SMS, maila lub w inny dogodny dla obu stron sposób.

porozumienie rodzicielskie

Alimenty a porozumienie rodzicielskie

W tym punkcie warto zacząć od rozpisania kosztorysu utrzymania dziecka. Najbardziej obrazowy wydaje się być kosztorys miesięczny. Tutaj, ponownie – precyzyjnie jak to tylko możliwe – wskazujemy, jak kształtują się wydatki na dziecko w zakresie:

 • wyżywienia,
 • środków pielęgnacyjnych, kosmetyków,
 • odzieży i obuwia,
 • wizyt lekarskich i zakupu lekarstw (ze wskazaniem, czy dziecko cierpni na choroby przewlekłe, czy jest poddawane diagostyce lekarskiej w określonym kierunku),
 • zabawek, materiałów edukacyjnych, książek, przyborów papierniczych,
 • zajęć pozalekcyjnych, sportu,
 • wydatków na wyjazdy wakacyjne, ferie,
 • rozrywki (wyjścia do kina, do restauracji etc.)
 

Zaletą porozumienia rodzicielskiego jest jego elastyczność. Wiedząc o tym, że każde dziecko jest inne i ma prawo mieć zróżnicowane potrzeby,  rodzice dziecka przy pomocy mediatora mogą zasadniczo „uszyć na miarę” i uregulować zakres wydatków ponoszonych na dziecko, tak co do poszczególnych kategorii wydatków, jak i co do ich wysokości.

W planie rodzicielskim ustalamy więc:

 • jaka kwota alimentów miesięcznie będzie przysługiwała dziecku od tego rodzica, z którym dziecko nie zamieszkuje na stałe,
 • do którego dnia danego miesiąca alimenty będą płatne oraz czy będzie to płatność „z dołu” czy „z góry”,
 • jaki będzie sposób płatności alimentów – gotówką czy też przelewem,
 • na rzecz którego z rodziców dziecka będzie wypłacane świadczenie 500+.
 •  
porozumienie rodzicielskie

Dlaczego warto przygotować porozumienie rodzicielskie?

Po pierwsze, to rodzice (a nie sąd) w pierwszym rzędzie powinni decydować o powyższych sprawach dotyczących dziecka. Wspólne wypracowanie porozumienia rodzicielskiego daje rodzicom poczucie sprawczości, samodzielności, decyzyjności i odpowiedzialności za ich dziecko.

Po drugie, spotkaniom z mediatorem towarzy nieformalna, przyjazna atmosfera. Mediator nie narzuca stronom określonym rozwiązań. Wręcz przeciwnie – pozwala rodzicom dziecka na stopniowe wypracowywanie określonych rozwiązań i w miarę potrzeby – elastyczne dopasowywanie ich do potrzeb dziecka i rodziców.

Po trzecie, wypracowanie określonych ram w ramach planu rodzicielskiego, stanowić może element samokontroli dla każdego z rodziców. Co ważne, wypracowane w porozumieniu rozwiązania, mają być potem w całości (bądź w dopuszczonej przez sąd części) przeniesione do wyroku rozwodowego. Niewywiązywanie się z dokonanych ustaleń, wiązać się może z określonymi konsekwencjami w przyszłości.

Ważne!

Spotkanie z mediatorem może pomóc w sporządzeniu rodzicielskiego planu wychowawczego w spokojnej, miłej i kulturalnej atmosferze. Jeżeli planujesz sporządzić taki plan – skontaktuj się ze mną. Po więcej informacji zapraszam do zakładki „Kontakt”. Trzymam kciuki!

Porozumienie rodzicielskie - bezpłatna konsultacja z mediatorem

Mediacja jest całkiem nowym narzędziem służącym do polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów.

Zapraszam do zarezerwowania terminu bezpłatnej konsultacji telefonicznej w sprawie mediacji. Rozmowa trwa 15 minut i w jej trakcie odpowiadam na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości związane z rozpoczęciem, przebiegiem i efektem mediacji.

W trakcie rozmowy ze mną dowiesz się w szczególności:

 • czy w Twojej sprawie można przeprowadzić mediację,
 • ile będzie kosztowało wypracowanie ugody w Twojej sprawie,
 • jak krok po kroku przeprowadzić mediację,
 • dlaczego warto skorzystać z mediacji,
 • czy możliwe jest przeprowadzenie mediacji online.
 

Na bezpłatną konsultację możesz zapisać się poprzez zakładkę „Porady”, którą znajdziesz w górnej części tej strony internetowej.

Z rozwijanego menu wybierz następnie usługę „Mediacja – bezpłatna konsultacja (15 minut)”.

W kolejnym kroku zarezerwuj datę i godzinę spotkania.

Następnie wpisz swoje podstawowe dane.

Potwierdź swoje zamówienie klikając „Przejdź do płatności”.

Uzupełnij pola oznaczone czerwoną gwiazdką.

Kliknij „Kupuję i płacę” – dla formalności, ponieważ ta usługa jest bezpłatna.

Gotowe. Skontaktuję się z Tobą telefonicznie (na numer telefonu, który wskazałeś w formularzu) w wybranym przez Ciebie dniu i godzinie. Do usłyszenia.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.