Nie dam Ci rozwodu – prawda czy fałsz?

nie dam Ci rozwodu

Nie dam Ci rozwodu - prawda czy fałsz?

Każda sprawa o rozwód jest inna. Czasem pozew o rozwód składamy w momencie, gdy obie strony są już pogodzone z faktem rozstania i zbliżającej się sprawy sądowej. Całkiem często zdarza się – szczególnie na początkowym etapie sprawy – że któreś z małżonków nie chce rozwodu. Wówczas najczęściej w rozmowie padają słowa: nie dam Ci rozwodu. Czy rzeczywiście tak jest? Czy to rzeczywiście małżonkowie decydują o tym, czy rozwód nastąpi, czy nie? O tym w dzisiejszym artykule.

Kiedy sąd orzeka rozwód – pozytywne przesłanki rozwodu

Celem sprawy rozwodowej i całego postępowania prowadzonego przez sąd okręgowy jest ustalenie, czy w małżeństwie stron doszło do tak zwanego „całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego”.

Przyjmujemy, że na pożycie małżeńskie składają się trzy podstawowe więzi małżeńskie. Są to:

  • więź fizyczna – czyli utrzymywanie współżycia fizycznego przez małżonków,
  • więź ekonomiczna – czyli prowadzenie przez małżonków wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne planowanie wydatków,
  • więź emocjonalna – darzenie się przez małżonków wzajemnie uczuciem miłości (nie tylko sympatii, szacunku czy przywiązania).

Rozkład pożycia małżeńskiego, jeśli ma doprowadzić finalnie do rozwodu, musi być trwały i zupełny. Trwałość oznacza, że definitywnie nie ma już możliwości powrotu przez małżonków do wspólnego pożycia. Zupełność rozkładu oznacza natomiast, iż całkowicie ustały wszystkie wymienione powyżej więzi. Więcej na temat rozkładu pożycia małżeńskiego przeczytasz tutaj.

W orzecznictwie podkreśla się, że „o zupełności i trwałości rozkładu pożycia może świadczyć zgoda obojga małżonków na rozwód. Zgoda małżonków nie zwalnia sądu z obowiązku zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy. W razie wyrażenia przez jedną ze strony zgody na rozwód sąd powinien ustalić, czy nie jest ona obiektem nacisków ze strony współmałżonka, których celem byłoby skłonienie jej do wyrażenia zgody na rozwód i czy ta zgoda rzeczywiście jest wynikiem oceny przyszłości związku z jej strony, a nie jest spowodowana innymi okolicznościami (tak wyr. SA w Rzeszowie z 21.4.1994 r., I ACr 68/94, Legalis).

Kto może powiedzieć: nie dam Ci rozwodu?

Żeby doszło do orzeczenia rozwodu, muszą po pierwsze wystąpić przesłanki pozytywne rozwodu. To oznacza, że muszą ustać definitywnie wszystkie trzy więzi, o których mowa powyżej. Po drugie, nie może wystąpić żadna z tak zwanych negatywnych przesłanek rozwodowych.

Zgodnie z treścią artykułu 56 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z treścią artykułu art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Trzeba przy tym pamiętać, że w orzecznictwie przyjęto przykładowo, że nie zasługuje na aprobatę odmowa zgody na rozwód, która służy tylko chęci zamanifestowania przewagi nad małżonkiem domagającym się orzeczenia rozwodu i przeszkodzeniu w ułożeniu sobie przez niego życia osobistego (wyr. SN z 21.11.2002 r., III CKN 665/00, Legalis). Odmowa jednak nie może być narzędziem zemsty lub szykany (wyr. SN z 24.10.2000 r., sygnatura akt: V CKN 129/00, Legalis).

Jeżeli wystąpi którakolwiek z negatywnych przesłanek rozwodowych, to sąd orzekający w sprawie będzie mógł metaforycznie powiedzieć: nie dam Ci rozwodu. Należy pamiętać, że to zawsze sąd, a nie małżonek decyduje finalnie o tym, czy rozwód nastąpi czy nie.

Nie dam Ci rozwodu – co jeśli tylko jeden z małżonków chce rozwodu, a drugi się na to nie zgadza?

Nie należy zapominać, że kwestię tego, czy odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna czy też nie z tzw. zasadami współżycia społecznego sąd bada tylko w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Jeżeli żadne z małżonków nie będzie w toku sprawy rozwodowej wnosić o orzekanie o winie drugiego małżonka, twierdzenie „nie dam Ci rozwodu” pozostaje praktycznie bez znaczenia.

Jeżeli natomiast sprawa na żądanie choćby jednej ze strony będzie zakładała orzekanie o winie, wówczas kwestia zgody/niezgody na rozwód będzie miała większe znaczenie. W dalszym ciągu brak zgody nie będzie automatycznie oznaczać, że do rozwodu nie dojdzie.

Jednocześnie, postawa małżonka mówiącego nie dam Ci rozwodu, może istotnie utrudnić i przedłużyć postępowanie rozwodowe. Przykładowo:

  • może zwlekać z odebraniem pozwu rozwodowego z poczty,
  • może w ogóle nie odebrać pozwu rozwodowego z poczty, co będzie wiązało się z koniecznością doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika sądowego,
  • może odmawiać przystąpienia do rozmów ugodowych i wypracowania porozumienia rodzicielskiego,
  • może wypracować projekt porozumienia rodzicielskiego, a następnie w toku sprawy się z niego wycofać,
  • może żądać orzeczenia o winie drugiego małżonka tylko po to, by przedłużyć postępowanie (większa ilość świadków, więcej rozpraw),
  • może – najczęściej „dla zasady” – prezentować odmienne do pierwszego małżonka stanowisko procesowe w sprawach dotyczących dziecka/dzieci stron (co może przedłużyć istotnie postępowanie z uwagi na chociażby konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych psychologa i pedagoga),
  • po wydaniu przez sąd wyroku może również „dla zasady” wystąpić do sądu drugiej instancji z apelacją od wydanego wyroku rozwodowego.

Nie dam Ci rozwodu - porada prawna

Na poradę prawną możesz zapisać się poprzez zakładkę „Porady”, którą znajdziesz w górnej części tej strony internetowej. 

porada prawna

Z rozwijanego menu wybierz następnie jedną z dostępnych usług. Konsultacje (porady prawne) przeprowadzamy albo stacjonarnie, albo online. Biura Kancelarii znajdują się w Poznaniu oraz w Koszalinie. Porady online przeprowadzamy za pośrednictwem Zoom, Skype lub Whatsapp.

porada prawna

W kolejnym kroku zarezerwuj datę i godzinę spotkania

porada prawna

Następnie wpisz swoje podstawowe dane.

Potwierdź swoje zamówienie klikając „Przejdź do płatności”.

porada prawna

Po zarezerwowaniu terminu i opłaceniu spotkania, otrzymasz ode mnie mailowo automatycznie potwierdzenie spotkania. Następnie skontaktuję się z Tobą jeszcze przed spotkaniem. Do zobaczenia!

Porada prawna - tu zarezerwujesz termin

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.