Jak napisać porozumienie rodzicielskie

porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie

Sytuacja rozwodu jest bez wątpienia trudna dla wszystkich członków rodziny – zarówno dla rozwodzących się rodziców, jak i ich dzieci. Dlatego też, mając tę świadomość, swoim Klientom w pierwszej kolejności poddaję pod rozwagę rozwód polubowny. Przez rozwód polubowny rozumiem przede wszystkim rozwód bez orzekania o winie stron.

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie posiadają przynajmniej jedno wspólne małoletnie dziecko (czyli dziecko do 18-ego roku życia), sąd w wyroku rozwodowym – oprócz kwestii winy małżonków – będzie musiał dodatkowo orzec jeszcze o kilku kwestiach.

Oprócz orzekania o winie, sąd rozwodowy będzie musiał rozstrzygnąć jeszcze następujące kwestie:

 • Władza rodzicielska rodziców nad dzieckiem (dziećmi) po rozwodzie,
 • Miejsce pobytu dziecka (dzieci) po rozwodzie,
 • Wymiar (harmonogram) kontaktów dziecka (dzieci) z tym z rodziców, z którym dziecko nie będzie mieszkało po rozwodzie,
 • Alimenty na dziecko (dzieci).

Narzędziem służącym do możliwie polubownego ustalenia między samymi rodzicami powyższych kwestii dotyczących ich dziecka (dzieci) jest porozumienie rodzicielskie, zwane również planem wychowawczym, jak również rodzicielskim planem wychowawczym.

Zgoda rodziców w przedmiocie nieorzekania o winie żadnej ze stron i dodatkowo wypracowane przez rodziców porozumienie rodzicielskie mogą doprowadzić do tego, że małżonkom uda się uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie. Dzięki temu z kolei, strony oszczędzą sobie, a przede wszystkim swojemu dziecku (dzieciom) nadmiernych emocji. Oszczędzą również czas. W przypadku długotrwałego konfliktu, rozwód może potrwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Porozumienie rodzicielskie – najważniejsze zapisy

Nie istnieje jeden obowiązujący wzór porozumienia rodzicielskiego. W swojej praktyce zawodowej spotykam się z porozumieniami, które są bardzo rozbudowane, jak i z tymi, które są dość krótkie i zwięzłe. Osobiście preferuję ten drugi rodzaj porozumienia rodzicielskiego. Uważam, że im bardziej rozbudowane porozumienie, tym większe pole do ewentualnych konfliktów i rozbieżności w interpretacji porozumienia przez każde z rodziców już po rozwodzie.

Porozumienie rodzicielskie można więc w mojej ocenie ograniczyć do tych zapisów, które obligatoryjnie muszą znaleźć się finalnie w treści wyroku rozwodowego. 

Jak napisać porozumienie rodzicielskie – władza rodzicielska i miejsce pobytu dziecka (dzieci)

Po pierwsze, będzie to więc kwestia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub dziećmi stron. Najczęściej – skoro małżonkowie wypracowują i zawierają porozumienie polubownie – będą oni zgodnie wnosić o to, aby sąd w wyroku pozostawił im obojgu pełną władzę rodzicielską nad dziećmi. Zdarzają się też – choć rzadziej – przypadki, gdy jedno z rodziców godzi się na powierzenie drugiemu z rodziców pełnej władzy rodzicielskiej, z pozostawieniem drugiemu rodzicowi prawa do współdecydowania o tzw. istotnych sprawach w życiu dziecka (dzieci). Druga opcja w praktyce ma miejsce przykładowo, gdy jedno z rodziców na stałe zamieszkuje za granicą lub w znacznej odległości od miejsca zamieszkania dziecka (dzieci) po rozwodzie. Porozumienie rodzicielskie może też ustalać zasady sprawowania opieki naprzemiennej rodziców na dzieckiem (dziećmi).

Po drugie – kwestia miejsca pobytu dziecka (dzieci) stron. W wyroku rozwodowym sąd musi zapisać, czy miejsce pobytu dziecka (dzieci) stron będzie znajdowało się w każdorazowym miejscu zamieszkania matki lub ojca dziecka (dzieci). Również w przypadku opieki naprzemiennej, miejsce pobytu dziecka (dzieci) musi zostać w wyroku oznaczone.

 

Jak napisać porozumienie rodzicielskie – kontakty z dzieckiem (dziećmi)

Po trzecie – kwestia kontaktów dziecka (dzieci) z tym z rodziców, z którym dziecko nie będzie zamieszkiwało na stałe po rozwodzie. Co oczywiste, kwestię tę będziemy ustalać w porozumieniu tylko wtedy, gdy rodzice nie zdecydują się na opiekę naprzemienną. Porozumienie rodzicielskie może regulować kwestię kontaktów w sposób bardzo zróżnicowany. Z mojego doświadczenia wynika pewna zależność: im większy poziom zaufania rozwodzących się małżonków do siebie, tym bardziej ogólne uregulowanie kontaktów. Im większy zaś poziom nieufności, tym bardziej szczegółowe i precyzyjne będzie ustalenie harmonogramu kontaktów w porozumieniu rodzicielskim.

Jak napisać porozumienie rodzicielskie – alimenty

Po czwarte wreszcie, porozumienie rodzicielskie może obejmować też ustalenie rozwodzących się małżonków co do alimentów na dziecko (dzieci) stron. Kwota alimentów może zostać ustalona przez rodziców albo samodzielnie, albo przy pomocy mediatora czy też pełnomocnika prowadzącego sprawę.

Alimenty orientacyjnie jesteśmy w stanie ustalić przede wszystkim określając jakie są miesięczne koszty utrzymania dziecka (dzieci) stron.

W przypadku ustalenia wysokości alimentów, do porozumienia rodzicielskiego możemy wpisać zarówno, na jaką kwotę rodzice mniej więcej szacują łączne miesięczne koszty utrzymania dzieci oraz następnie kwotę alimentów, jaką rodzice wspólnie ustalili.

Porozumienie rodzicielskie – dodatkowe zapisy

Porozumienie rodzicielskie – poza powyższymi ustaleniami – może zawierać jeszcze cały szereg dodatkowych ustaleń. Trzeba pamiętać przy tym, że te dodatkowe ustalenia nie będą zapisane w treści wyroku. Nie będzie zatem de facto możliwości prawnego wyciągania konsekwencji w przypadku niestosowania się przez któreś z rodziców do dodatkowych zapisów porozumienia.

Przykładowe dodatkowe zapisy w porozumieniu rodzicielskim mogą dotyczyć:

 • kwestii zgody na wyjazd zagraniczny dziecka, informowania się wzajemnie przez rodziców o planowanych wyjazdach poza miejsce zamieszkania,
 • decyzji dotyczących leczenia dziecka,
 • decyzji dotyczących edukacji dziecka, zapisów na zajęcia dodatkowe, sportowe, rehabilitacyjne,
 • zasad ponoszenia „nadzwyczajnych” kosztów utrzymania dzieci – na przykład aparatu ortodontycznego, zakupu komputera, roweru, okularów korekcyjnych,
 • miejsca przechowywania dokumentów dziecka – dowodu osobistego, paszportu,
 • zasad odbierania dziecka (dzieci) stron z placówek edukacyjnych, osób uprawnionych do odbierania dzieci.

O czym warto pamiętać – porozumienie rodzicielskie

Przygotowując porozumienie rodzicielskie warto pamiętać o tym, że:

 • Porozumienie rodzicielskie nie zastępuje ani pozwu o rozwód, ani wyroku rozwodowego,
 • Porozumienie rodzicielskie najczęściej stanowi załącznik do pozwu, do odpowiedzi na pozew lub do dalszych pism stron
 • Możliwe jest zawarcie tylko częściowego porozumienia rodzicielskiego – przykładowo w przedmiocie władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu i kontaktów, a pozostawienie sądowi do rozstrzygnięcia kwestii wysokości alimentów,
 • Porozumienie rodzicielskie może być zawarte na każdym etapie postępowania,
 • Porozumienie rodzicielskie do czasu wydania wyroku przez sąd nie jest wiążące – warto jednak przestrzegać wypracowanych tam ustaleń przede wszystkim po to, by sprawdzić, jak będą funkcjonowały one w praktyce,

Jak napisać porozumienie rodzicielskie – mediacja rozwodowa

W przygotowaniu treści porozumienia rodzicielskiego w konkretnej sprawie pomóc może profesjonalny mediator rodzinny. Wsparcie mediatora pozwala stronom na łagodne przejście ewentualnych momentów newralgicznych w trakcie rozmów ugodowych oraz pokonać impas, który w toku tych rozmów może nastąpić. Jako profesjonalny mediator sądowy, chętnie pomagam moim Klientom w sporządzeniu projektu porozumienia rodzicielskiego.

Jak napisać porozumienie rodzicielskie – porada prawna w sprawie o rozwód

Nierzadko zdarza się też, że porozumienie rodzicielskie sporządzamy już w toku sprawy o rozwód. Powszechna tendencja jest taka, że strony (małżonkowie) stają się coraz bardziej skłonni do zawarcia porozumienia rodzicielskiego (całościowego lub częściowego) wraz z przedłużającym się czasem trwania sprawy o rozwód. Wówczas porozumienie rodzicielskie dołączamy do kolejnego pisma procesowego w sprawie.

Mediacja - bezpłatna konsultacja telefoniczna

Mediacja jest całkiem nowym narzędziem służącym do polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów.

Zapraszam do zarezerwowania terminu bezpłatnej konsultacji telefonicznej w sprawie mediacji. Rozmowa trwa 15 minut i w jej trakcie odpowiadam na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości związane z rozpoczęciem, przebiegiem i efektem mediacji.

W trakcie rozmowy ze mną dowiesz się w szczególności:

 • czy w Twojej sprawie można przeprowadzić mediację,
 • ile będzie kosztowało wypracowanie ugody w Twojej sprawie,
 • jak krok po kroku przeprowadzić mediację,
 • dlaczego warto skorzystać z mediacji,
 • czy możliwe jest przeprowadzenie mediacji online.
 

Na bezpłatną konsultację możesz zapisać się poprzez zakładkę „Porady”, którą znajdziesz w górnej części tej strony internetowej.

Z rozwijanego menu wybierz następnie usługę „Mediacja – bezpłatna konsultacja (15 minut)”.

W kolejnym kroku zarezerwuj datę i godzinę spotkania.

Następnie wpisz swoje podstawowe dane.

Potwierdź swoje zamówienie klikając „Przejdź do płatności”.

Uzupełnij pola oznaczone czerwoną gwiazdką.

Kliknij „Kupuję i płacę” – dla formalności, ponieważ ta usługa jest bezpłatna.

Gotowe. Skontaktuję się z Tobą telefonicznie (na numer telefonu, który wskazałeś w formularzu) w wybranym przez Ciebie dniu i godzinie. Do usłyszenia.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.