Zwrot opłaty od pozwu

zwrot opłaty od pozwu

Zwrot opłaty od pozwu

Mediacja jako forma ugodowego rozwiązywania sporów jest instytucją dosyć młodą. Dlatego też niska jest świadomość społeczna odnośnie tego co to jest mediacja dlaczego mediacja się opłaca. Mediacja posiada wiele zalet w porównaniu do postępowania przed sądem. Postępowanie z udziałem mediatora jest szybsze i tańsze niż sprawa sądowa. Wiąże się również ze zdecydowanie mniejszym ładunkiem emocjonalnym. Atmosfera na spotkaniu mediacyjnym jest nieformalna, co zdecydowanie obniża poziom stresu. Nie wszyscy wiedzą, że jedną z zalet mediacji jest zwrot opłaty od pozwu w określonej części w przypadku zawarcia ugody. 

Koszt mediacji 

Mediacja opłaca się z kilku względów. Po pierwsze, na całkowite koszty mediacji składa się wynagrodzenie mediatora i tzw. wydatki. Wydatki to zwrot kosztów korespondencji, ewentualnego dojazdu mediatora i wynajęcia sali do przeprowadzenia spotkania. Przy mediacji online, pozostaje tylko wynagrodzenie mediatora i ewentualny zwrot kosztów korespondencji. Więcej o tym, jaki jest koszt mediacji sądowej przeczytasz tutaj.

Wynagrodzenie mediatora w mediacjach sądowych reguluje rozporządzenie. W przypadku mediacji prywatnej, strony ustalają wynagrodzenie bezpośrednio z mediatorem.

Zwrot opłaty od pozwu 

Niewątpliwie odpowiedź na pytanie dlaczego mediacja się opłaca jest szczególnie interesująca w przypadku spraw cywilnych i gospodarczych. Jak wiadomo, postępowanie sądowe zasadniczo jest odpłatne. Wyjątkiem jest sytuacja zwolnienia od kosztów sądowych.

Pierwszą opłatą, której powód (wnioskodawca), czyli osoba wszczynająca postępowanie sądowe, musi dokonać, to opłata od pozwu. Jeżeli to sąd będzie rozpoznawał całą sprawę od początku do końca, sąd nie zwróci opłaty od pozwu. Inaczej jest jednak w przypadku zawarcia ugody.

W zależności od etapu, na którym dojdzie do zawarcia ugody, sąd zdecyduje się na zwrot opłaty od pozwu. W konsekwencji, odpowiednia część kwoty (określona ułamkiem) zostanie zwrócona z konta sądu na rzecz powoda (wnioskodawcy).

Zwrot opłaty rozpoczęciem rozprawy 

Postępowanie sądowe dzieli się na kilka etapów. Pierwszy etap to etap składania pism. Rozpoczyna go wniesienie pozwu (wniosku). Sąd to pismo doręcza stronie przeciwnej, a strona przeciwna składa swoją odpowiedź na pozew. Następnie jeśli jest taka potrzeba, to sąd wyznacza termin rozprawy. Jeżeli na tym etapie, to znaczy jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, strony zawrą ugodę i zakończą spór, to sąd z urzędu (bez wniosku) odda powodowi całą opłatę od pozwu. Zwrot opłaty od pozwu nastąpi w 100%. 

zwrot opłaty od pozwu

Zwrot opłaty w toku postępowania 

Jeżeli ugoda zostanie zawarta później, w dalszym ciągu będzie możliwość zwrotu części opłaty od pozwu. Ugoda może zostać zawarta na każdym etapie postępowania, również już w toku postępowania sądowego. Będzie to więc na przykład sytuacja, gdy strony wymieniły się pismami, odbyła się jedna lub więcej rozpraw. W tym momencie strony dojrzały do zawarcia ugody. Zawierają ugodę i przedstawiają ją sądowi, a sąd ugodę zatwierdza. W takim przypadku zwrot nastąpi w wysokości 3/4 uiszczonej kwoty.

mediacja

Jeżeli ugoda została zawarta już po rozpoczęciu rozprawy, to sąd zwróci opłatę w proporcji 1/2. 

zwrot opłaty od pozwu

Zwrot opłaty od pozwu – druga instancja 

Jest jeszcze ostatnia możliwość, w której można uzyskać wciąż zwrot części opłaty od pozwu. Będzie to zawarcie ugody przed sądem drugiej instancji. Mówimy więc o sytuacji, w której postępowanie pierwszoinstancyjne zakończyło się rozstrzygnięciem sądu – wyrokiem lub postanowieniem. Jedna lub obie strony niezadowolone z rozstrzygnięcia, odwołują się od decyzji sądu. Sprawa trafia do tzw. drugiej instancji. Zwrot opłaty od pozwu w wysokości ½ będzie miał miejsce wtedy, gdy na tym etapie zostanie zawarta ugoda. 

mediator Poznań

Mediacja jest świetną formą porozumienia. Przy konstruowaniu ugody warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.