Brak odpowiedzi na pozew o rozwód

brak odpowiedzi na pozew

Brak odpowiedzi na pozew o rozwód

W sprawie o rozwód mamy dwie strony postępowania – powoda (powódkę) i pozwanego (pozwaną). Każda ze stron przed wyznaczeniem rozprawy składa swoje pismo procesowe, w którym prezentuje swoje stanowisko w sprawie. Pismem rozpoczynającym całą sprawę rozwodową jest pozew o rozwód. To z małżonków, które wnosi pozew o rozwód do sądu, nazywane będzie powodem (jeśli pozew wnosi mąż) albo powódką (jeśli pozew wnosi żona). Po zarejestrowaniu sprawy w sądzie, sąd przesyła złożony pozew o rozwód do drugiego z małżonków. Pismo drugiego z małżonków (czyli strony pozwanej) nazywamy odpowiedzią na pozew. Co w przypadku, gdy w sprawie brak odpowiedzi na pozew o rozwód? Tego dowiesz się z artykułu.

Doręczenie pozwu o rozwód

Tak jak napisałam powyżej, sprawa rozwodowa rozpoczyna się od złożenia pozwu o rozwód w sądzie okręgowym. Gdy takie pismo wpływa do sądu, sąd rejestruje sprawę poprzez nadanie jej sygnatury (numeru) oraz wylosowanie sędziego, który będzie zajmował się sprawą.

Jeżeli pozew został złożony prawidłowo (czyli nie ma tzw. braków formalnych), w kolejnym kroku wyznaczony do sprawy sędzia wyśle złożony pozew do drugiego z małżonków (czyli do strony pozwanej). Wysyłka nastąpi na adres wskazany w pozwie.

Dla celów niniejszego artykułu przyjmujemy, że egzemplarz pozwu wysłany przez sąd do pozwanej lub pozwanego, został doręczony skutecznie. To znaczy, że koperta z pozwem trafiła do rąk pozwanego małżonka. O tym co stanie się w przypadku, gdy koperty z pozwem nie uda się doręczyć drugiej stronie, przeczytasz tutaj.

Brak odpowiedzi na pozew – pismo z sądu

Koperta z pozwem najczęściej będzie zawierała dwa dokumenty. Pierwszy z nich to będzie tak zwane pismo przewodnie, w którym sąd przykładowo napisze:

brak odpowiedzi na pozew
brak odpowiedzi na pozew
brak odpowiedzi na pozew
brak odpowiedzi na pozew

Drugi dokument to będzie pozew o rozwód wraz z załącznikami, który w takim samym kształcie został złożony do akt sprawy.

Odpowiedź na pozew o rozwód

Zasadniczo zatem to odpowiedź na pozew jest pismem, w którym strona pozwana (żona lub mąż) może przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Może napisać, czego domaga się w sprawie rozwodowej i jak chce, żeby wyglądał wyrok rozwodowy. Może częściowo zgodzić się z żądaniami strony powodowej. Może też zupełnie nie zgodzić się z tym, co napisała strona powodowa. Możliwości jest wiele. Zanim przygotujemy odpowiedź na pozew, warto skonsultować się z adwokatem prowadzącym sprawy rozwodowe i przygotować odpowiednią strategię, dopasowaną do okoliczności danej sprawy.

Brak odpowiedzi na pozew – udział w rozprawie

Co jednak w przypadku, gdy w sprawie mamy brak odpowiedzi na pozew? Będzie to sytuacja, gdy strona pozwana owszem, odebrała pozew, zapoznała się z jego treścią, natomiast nie przedstawiła swojego stanowiska na piśmie przed rozprawą.

W praktyce najczęściej będzie to wyglądało w sposób następujący. Nawet w sytuacji braku odpowiedzi na pozew o rozwód, sąd rozpoznający sprawę musi wyznaczyć rozprawę rozwodową. Na rozprawę będą wezwanie obie strony – to jest zarówno mąż, jak i żona.

Jeżeli oboje małżonkowie stawią się na wyznaczonym terminie rozprawy w budynku sądu, to sąd najpewniej zapyta tę stronę pozwaną, która nie złożyła odpowiedzi na pozew, o jej aktualne stanowisko w sprawie.

Dalsze postępowanie będzie zależało od tego, w jakim stopniu to ustne stanowisko strony pozwanej będzie zbieżne z żądaniami zawartymi w pozwie o rozwód. Jeżeli stronom uda się wypracować wspólne warunki rozwodu już bezpośrednio przed sądem na pierwszej rozprawie, wówczas bardzo prawdopodobne, że już na pierwszym terminie będzie wydany wyrok rozwodowy.

Jeżeli natomiast strona pozwana nie będzie zgadzała się z żądaniami z pozwu o rozwód, sąd najpewniej wyznaczy stronie pozwanej określony termin – w praktyce będzie to 14 dni albo 21 dni – na złożenie pisma procesowego, w którym strona pozwana zajmie aktualne stanowisko w sprawie na piśmie. Będzie to wtedy oznaczało, że rozwód nie zakończy się na pierwszej rozprawie i na pewno będzie wyznaczony kolejny termin rozprawy.

Brak odpowiedzi na pozew – wyrok zaoczny

Częstym pytaniem, z którym spotykam się od swoich klientów jest pytanie o to, czy w sprawie rozwodowej sąd może wydać wyrok zaoczny.

Zgodnie z treścią art. 339 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. W takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

O tym, czy w sprawie o rozwód można wydać wyrok zaoczny, wypowiedział się już Sąd Najwyższy. W uchwale  Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – zasada prawna z dnia 12 maja 1952 r. C 1572/51 wskazano, że „jeżeli pozwany nic żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności ani nie składał w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, a na rozprawę nie stawił się albo mimo stawienia się nie brał udziału w rozprawie, wyrok także w sprawach małżeńskich jest zaoczny”.

W dalszym ciągu należy jednak pamiętać w tym przypadku o treści artykułu 431 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym w sprawach małżeńskich – a taką sprawą jest też sprawa o rozwód – rozstrzygnięcia nie można oprzeć wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu faktów. W sprawach tych nie stosuje się artykułu 339 §2 k.p.c. To z kolei oznacza, że sąd rozwodowy nie może przyjąć za prawdziwe twierdzeń powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem.

Przyjmuje się, że uznanie powództwa i przyznanie faktów przez stronę może być wzięte pod rozwagę sądu, jeżeli potwierdzają je inne dowody (dowód) (tak m.in. komendarz do art. 431 k.p.c., Zieliński 2024, wyd. 12, dostęp System Informacji Prawnej Legalis).

Porada prawna w sprawie o rozwód

Decyzja o skierowaniu sprawy o rozwód do sądu nie jest łatwa. Zarówno przed złożeniem pozwu, jak i już po zarejestrowaniu sprawy w sądzie pojawić mogą się liczne pytania i wątpliwości. Dlatego też na każdym etapie rozwodu warto skorzystać ze wsparcia, wiedzy i doświadczenia adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych. 

W trakcie 60-minutowego spotkania, odpowiadam na wszystkie pytania moich Klientów i pomagam dopasować odpowiednią strategię do danego stanu faktycznego. Serdecznie zapraszam do zarezerwowania terminu spotkania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.