Zanim złożysz pozew o rozwód – 10 pytań, na które warto odpowiedzieć

pozew o rozwód

Pozew o rozwód

Decyzja o tym, żeby złożyć pozew o rozwód często bywa nieprzemyślana i jest podejmowana w silnych emocjach. Tymczasem, już samo złożenie pozwu do sądu niesie za sobą pewne konsekwencje – zarówno prawne, jak i czysto życiowo-organizacyjne. Dlatego też swoim Klientom na pierwszej konsultacji rozwodowej doradzam, aby najpierw odpowiedzieli sobie na kilka fundamentalnych pytań, a następnie podjęli odpowiednie kroki. Pytania, które zadaję klientom, są następujące.

Czy pozew o rozwód z orzekaniem o winie, a jeśli tak, to w jakim celu?

Pozew o rozwód składany jest głównie po to, aby sad wyrokiem rozwiązał małżeństwo stron. Pierwszy punkt wyroku rozwodowego zawsze dotyczył będzie właśnie tej kwestii. Sposobów rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód jest kilka. Może to nastąpić:

 • bez orzekania o winie stron,
 • z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków,
 • z orzeczeniem o winie obojga małżonków (bez wskazywania, które z małżonków i w jakim stopniu przyczyniło się do rozpadu małżeństwa).

Rozwód bez orzekania o winie będzie możliwy tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie wyrażą wolę takiego zakończenia sprawy rozwodowej. Innymi słowy – żadne z małżonków nie będzie domagało się orzekania o winie. Jeżeli jednak chcemy zdecydować się na orzekanie o winie, wówczas przed zgłoszeniem żądania w tej kwestii warto zastanowić się, dlaczego właściwie tego chcemy i jaki skutek chcemy osiągnąć. Z mojej dotychczasowej praktyki zawodowej wynika, że małżonkowie najczęściej decydują się na pozew o rozwód z orzekaniem o winie z następujących powodów:

 • dla zasady, kierując się poczuciem krzywdy,
 • w celu uzyskania alimentów od byłego małżonka na siebie.

Czy mój mąż / czy moja żona jest dobrym rodzicem? Co wpisać w pozew o rozwód?

W przypadku posiadania przez strony choćby jednego wspólnego, małoletniego dziecka, sąd w wyroku rozwodowym musi również orzec o kwestiach związanych z tym dzieckiem. Pierwszą kwestią jest orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej. Pozew o rozwód też musi zatem omówić tę kwestię.

Tu znowu, swoim Klientom – na tyle, na ile to jest możliwe – w czasie konsultacji w kancelarii doradzam, by spróbowali oddzielić swojego małżonka jako małżonka właśnie i jako rodzica. W przedmiocie władzy rodzicielskiej, sąd rozwodowy może w szczególności:

 • pozostawić pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom,
 • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi (temu, z którym dziecko będzie mieszkało na stałe po rozwodzie), pozostawiając drugiemu rodzicowi prawo do współdecydowania o istotnych sprawach w życiu dziecka (potocznie zatem – ograniczając władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi).

Zanim złożysz więc pozew o rozwód, warto się zatem zastanowić w szczególności nad tym:

 • jakim rodzicem (nie małżonkiem!) jest drugi małżonek,
 • czy dobrze zajmuje się dzieckiem, czy nie wyrządza dziecku krzywdy w czasie sprawowania nad nim opieki,
 • czy w trakcie sprawy rozwodowej oraz już po rozwodzie, będziemy w stanie porozumiewać się jako rodzice w sprawach dotyczących naszego wspólnego dziecka (dzieci).

Jak długo będziemy jeszcze mieszkać razem? Kto się wyprowadzi, kiedy i dokąd?

Kwestia mieszkaniowa jest kolejną sprawą, nad którą warto zastanowić się przed rozwodem. Być może bowiem również i pozew o rozwód będzie musiał omówić tę kwestię. Często zdarza się, że w momencie pierwszej konsultacji rozwodowej w mojej kancelarii, małżonkowie nie mieszkają już wspólnie. Decyzja o wyprowadzce zapada zatem jeszcze przed podjęciem formalnych kroków w sprawie o rozwód. Nierzadko zdarza się jednak, że (z różnych powodów), małżonkowie zamieszkują dalej wspólnie nie tylko w czasie trwania sprawy rozwodowej, ale czasami nawet jeszcze po wydaniu wyroku.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja taka jest niezręczna i może prowadzić do coraz większych konfliktów między małżonkami już w trakcie rozwodu. Dlatego też zanim pozew o rozwód zostanie sporządzony i skierowany do sądu, warto zastanowić się nad tym:

 • kto i kiedy ma się wyprowadzić ze wspólnego miejsca zamieszkania,
 • czy mam alternatywną nieruchomość, do której mogę się wyprowadzić,
 • czy w razie konieczności będzie mnie stać na wynajęcie / zakup innego mieszkania,
 • jak podzielić rzeczy, które zgromadziliśmy wspólnie w dotychczasowym mieszkaniu,
 • jeżeli musimy zamieszkiwać dalej wspólnie, jak podzielimy kwestie związane z opłacaniem rachunków, robieniem zakupów itp

Z kim będą mieszkały nasze dzieci?

W przypadku dzieci starszych, przed podjęciem decyzji o tym, z kim będą mieszkały dzieci po rozwodzie, warto zapytać samych zainteresowanych o zdanie – z kim one chcą mieszkać i dlaczego. Przygotowując pozew o rozwód, warto zastanowić się też, jakimi warunkami mieszkaniowymi będą dysponować oboje rodzice po wyprowadzce jednego z nich. W razie braku porozumienia między rodzicami, kwestię tę z pewnością rozstrzygać będzie sąd rozwodowy, udzielając zabezpieczenia w przedmiocie ustalenia miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania.

Jaki budżet miesięcznie będzie dla mnie wystarczający? Jakiej kwoty alimentów na dzieci będę się domagać?

Nie jest tajemnicą, że rozwód pociąga za sobą nie tylko skutki emocjonalne, ale również czysto finansowe. Nagle bowiem nasz budżet domowy, umniejszony o dochody jednego z małżonków, kurczy się. Warto zatem do kwestii rozwodu podejść – znowu, na tyle, na ile to możliwe – w sposób nieco bardziej pragmatyczny. Warto zastanowić się:

 • jakie mamy stałe miesięczne koszty utrzymania,
 • jakie mamy zobowiązania, wspólne i osobiste,
 • jakiej kwoty (po odjęciu wypłaty drugiego z małżonków) będzie nam brakowało w budżecie miesięcznym.

Pozew o rozwód może obejmować kwestie związane z alimentami i na dziecko/dzieci stron, ale również na byłego małżonka.

W jaki sposób będziemy regulować nasze wspólne zobowiązania?

W tej kwestii sam sąd rozwodowy nie będzie zajmował stanowiska. Sądu nie będzie interesowało to, czy małżonkowie posiadają wspólne zobowiązania i w jaki sposób je opłacają. Tę sprawę warto jednak omówić – znowu – ze względów organizacyjnych i finansowych. Jest to sprawa szczególnie ważna wtedy, gdy strony łączą wspólne zobowiązania, np. kredyt hipoteczny. Jest to też istotne wówczas, gdy małżonkowie dalej zamieszkują wspólnie.

Czy kontakty drugiego rodzica z dziećmi mają być uregulowane przez sąd?

W tej sprawie sąd rozwodowy może:

 • odstąpić od regulowania kontaktów stron z dziećmi po rozwodzie (na zgodny wniosek stron),
 • uregulować kontakty z dziećmi tego z małżonków, który po rozwodzie nie będzie zamieszkiwał z dziećmi na stałe (również w trybie zabezpieczenia na czas trwania postępowania).

Decyzja sądu będzie w dużej mierze zależała od tego, co wpiszemy w pozew o rozwód. Swoim Klientom doradzam odstąpienie od „sztywnego” regulowania kontaktów z dzieckiem/z dziećmi szczególnie w przypadku dzieci starszych (nie wspominając już o dzieciach w wieku nastoletnim). Jeżeli bowiem dziecko starsze nie będzie chciało spotkać się w danym dniu z rodzicem, to nawet uregulowanie kontaktu w dany dzień przez sąd nie zmusi dziecka do widzenia się z mamą czy tatą. Odradzam również „sztywne” regulowanie kontaktów wtedy, gdy rodzice rozstają się w atmosferze względnego spokoju i porozumienia, a nadto gdy oboje deklarują, że będą się porozumiewać w kwestii bieżącego ustalania terminów i godzin kontaktów z dzieckiem.

Czy jesteśmy w stanie wypracować wspólnie warunki rozwodu?

Tematem, który poruszam praktycznie w trakcie każdej konsultacji rozwodowej, jest temat pisemnego porozumienia rodzicielskiego (zwanego też rodzicielskim planem wychowawczym, porozumieniem o warunkach rozwodu). Stopniowe uzgadnianie treści takiego dokumentu (czy to bezpośrednio przez małżonków, czy przy udziale pełnomocników stron), a następnie załączenie finalnej wersji porozumienia do pozwu, pozwala na stosunkowo szybki i w miarę bezbolesny rozwód.

Więcej na temat porozumienia rodzicielskiego przeczytasz tutaj.

 

Czy potrzebuję zabezpieczenia alimentów (lub innych kwestii związanych z dziećmi) na czas trwania sprawy o rozwód?

W kwestiach czysto finansowych należy rozważyć, że pozew o rozwód nie powinien zawierać dodatkowo wniosku o zabezpieczenie alimentów. Wniosek taki będzie szczególnie zasadny wtedy, gdy:

 • jeszcze przed rozwodem małżonkowie przestają mieszkać wspólnie,
 • dziecko (dzieci) stron zostają przy jednym z małżonków,
 • drugi z małżonków nie przekazuje na bieżąco ( w trakcie trwania rozwodu) i dobrowolnie żadnych (albo niewystarczające) środków na utrzymanie dzieci.

Czy będę domagać się alimentów od mojego małżonka, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego powodu?

O alimentach na byłego małżonka przeczytasz więcej tutaj.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.