Jak uregulować kontakty z dzieckiem w święta

jak uregulować kontakty z dzieckiem

Jak uregulować kontakty z dzieckiem w święta?

Gdy rodzice dziecka (dzieci) rozstają się, należy ustalić, z kim dziecko (dzieci) będą mieszkać. Kolejną decyzją powinno być ustalenie, jak uregulować kontakty z dzieckiem tego rodzica, z którym dziecko nie będzie mieszkało na stałe po rozstaniu.

Zarówno kwestię miejsca pobytu dziecka oraz uregulowania kontaktów z dzieckiem może nastąpić przede wszystkim w drodze ugody. Gdy istnieje możliwość wypracowania porozumienia między rodzicami (co do jednej lub obu tych kwestii), warto skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora.

W sytuacji, gdy porozumienie rodziców (z różnych powodów) nie jest możliwe, należy wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka i uregulowanie kontaktów.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem

Zarówno w ugodzie mediacyjnej (ścieżka polubowna), jak i we wniosku o uregulowanie kontaktów (ścieżka sądowa), warto zaproponować, jak miałyby wyglądać kontakty z dzieckiem w następujących terminach:

 • w dni powszednie/robocze – konkretnie w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach mają mieć one miejsce,
 • w weekendy,
 • w ferie zimowe i wakacje letnie,
 • Święta Bożego Narodzenia,
 • Święta Wielkanocne,
 • Sylwester i Nowy Rok
 • długie weekendy w trakcie roku – 1-3 maja, weekend Bożego Ciała, dni wolne w okolicach 1 listopada i 11 listopada, okres świąteczno-noworoczny (od 27 grudnia do 30 grudnia),
 • opcjonalnie – dni urodzin/imieniny dziecka, matki dziecka, ojca dziecka, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca.

Możliwe jest tylko częściowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice dziecka są w stanie porozumieć się we własnym zakresie co do kontaktów bieżących – np. w tygodniu roboczym (poniedziałek-piątek) i w weekend, ale nie potrafią znaleźć porozumienia co do kontaktów w ferie zimowe, wakacje letnie czy święta.

Zarówno ugoda, jak i wniosek o uregulowanie kontaktów (a finalnie – orzeczenie sądu czyli postanowienie) mogą zawierać tylko częściową regulację omawianej kwestii.

Moje doświadczenie zawodowe wskazuje na pewną zależność. Im silniejszy konflikt między rodzicami dziecka, tym bardziej szczegółowe będzie musiało być uregulowanie dotyczące kontaktów.

 

Jak uregulować kontakty z dzieckiem w święta Bożego Narodzenia

Kontakty z dzieckiem w czasie świąt Bożego Narodzenia są regulowane w praktyce najczęściej na dwa sposoby.

W najbardziej rygorystycznym wariancie (najsilniejsze skonfliktowanie rodziców) za okres świąt Bożego Narodzenia uznamy czas od 24 grudnia (Wigilia) do 26 grudnia (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia). Kontakty w tym okresie mogą być uregulowane w ten sposób, że dziecko spędzi z tym z rodziców, z którym na co dzień nie mieszka:

 • co roku połowę świąt Bożego Narodzenia,
 • co dwa lata całe święta Bożego Narodzenia.

W pierwszym wariancie dziecko co roku widuje w okresie świątecznym oboje rodziców. i tak, zakładając, że dziecko nocuje u drugiego rodzica (u tego, z którym nie mieszka):

 • u taty dziecko spędzi czas od 24 grudnia (Wigilia) godzina 9:00 do 25 grudnia (pierwszy dzień świąt) do godz. 15:00,
 • u mamy dziecko spędzi czas od 25 grudnia (pierwszy dzień świąt) godzina 15:00 do 26 grudnia (drugi dzień świąt) wieczorem.

W następnym roku schemat ten zostanie odwrócony i:

 • u mamy dziecko spędzi czas od 24 grudnia (Wigilia) godzina 9:00 do 25 grudnia (pierwszy dzień świąt) do godz. 15:00,
 • u taty dziecko spędzi czas od 25 grudnia (pierwszy dzień świąt) godzina 15:00 do 26 grudnia (drugi dzień świąt) wieczorem.

W drugim wariancie (czyli wtedy, gdy dziecko spędza co dwa lata pełne święta z jednym z rodziców), kontakty będą uregulowane przykładowo tak, że w latach parzystych dziecko spędzi okres od 24 grudnia godz. 9:00 do 26 grudnia godz. 20:00 z tym z rodziców, z którym na co dzień dziecko nie mieszka.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem – przerwa świąteczna

W sytuacji, gdy rodzice dziecka dążą do porozumienia (i są w stanie je utrzymać), wzajemne ustalenia stron można poszerzyć o okres świąteczno-noworoczny (czyli w praktyce od 27 grudnia do 1 stycznia). 

W szczególności, gdy kontakty dziecka z rodzicem regulujemy w ugodzie, często rozważamy również przebieg kontaktów we wskazanym wyżej okresie.

Objęcie okresu od 27 grudnia do 1 stycznia ugodą (lub orzeczeniem sądowym) pozwala na rozwiązaniekwestii tego, jak uregulować kontakty z dzieckiem w Sylwestra (31 grudnia). Dzięki podzieleniu opieki nad dzieckiem pomiędzy oboje rodziców, mama i tata co drugi rok będą mieli okazję na spędzenie Sylwestra bez dziecka.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem w Wielkanoc

Kontakty z dzieckiem w święta wielkanocne mogą być uregulowanie podobnie jak w przypadku świąt Bożego Narodzenia. Dziecko może więc spędzić z tym rodzicem, z którym na co dzień nie mieszka:

 • co roku połowę świąt wielkonocnych,
 • co dwa lata całe święta wielkanocne.

Z uwagi na to, że Wielkanoc to święto ruchome, w praktyce za święta wielkanocne najczęściej przyjmujemy okres od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem – mediacja

Jako mediator sądowy zawsze w pierwszej kolejności polecam rodzicom dziecka wypracowanie, a następnie zawarcie ugody w sprawie o kontakty z dzieckiem. Na spotkaniu (spotkaniach) mediacyjnych, rodzice dziecka przy asyście mediatora ustalają kolejne terminy spotkań rodzica z dzieckiem. Następnie mediator sporządza projekt ugody, który rodzice po zaakceptowaniu (ewentualnie wprowadzeniu zmian) podpisują. W ostatnim kroku mediator (lub sami rodzice) występuje do właściwego sądu rodzinnego z wnioskiem o zatwierdzenie ugody. Zatwierdzona ugoda ma moc równą postanowieniu sądu, które zostałoby wydane po przeprowadzeniu sprawy sądowej.

Zapraszam do zarezerwowania terminu bezpłatnej konsultacji mediacyjnej. Konsultacja odbywa się telefonicznie po ustaleniu terminu i trwa do 15 minut. W trakcie rozmowy, opisuję przebieg mediacji i podaję wstępne informacje.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem – porada prawna

Jako adwokat rodzinny wiem też, że porozumienie rodziców często nie jest możliwe. Powody tego stanu rzeczy są różne. Czasem woli porozumienia nie ma po jednej ze stron, a czasami po obu. W takiej sytuacji pozostaje jedynie wystąpienie do sądu rodzinnego z wnioskiem o uregulowanie kontaktów. Zapraszam do zarezerwowania terminu porady prawnej w tej sprawie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.