Wyroki WSA w sprawach COVID

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
wyrok wsa covid

W tym artykule przeczytasz więcej o karach pieniężnych nakładanych przez SANEPID w sprawach nieprzestrzegania nakazów/zakazów wprowadzonych w związku z epidemią COVID.

Poniżej zamieszczam listę wyroków sądów administracyjnych wydanych jak dotąd w tych sprawach:

Lp. Orzeczenie Stan faktyczny
1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 października 2020 roku, sygn. akt SA/Op 219/20 ·      sprawa fryzjera świadczącego usługę w zakładzie fryzjerskim, gdzie i klient i fryzjer nie zakrywali ust i nosa,

·      rozstrzygnięcie: uchylenie decyzji organów obu instancji, umorzenie postępowania administracyjnego, zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego

2. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 20 października 2020 roku, sygn. akt: III SA/Gl 540/20 ·      kara pieniężna 5000 zł za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie

·      rozstrzygnięcie: uchylenie decyzji organów obu instancji, zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego

3. WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 23 września 2020 r., II SA/Go 331/20 ·      kara pieniężna 5000 zł za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie w związku z przekroczeniem (…) marca 2020 r. granicy państwowej w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

·      rozstrzygnięcie: uchylenie decyzji organów obu instancji, zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego

4. WSA w Gliwicach z 27 lipca 2020 r., III SA/Gl 319/20 ·       sprawa ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w R. w przedmiocie stwierdzenia objęcia kwarantanną w związku z przekroczeniem granicy państwowej

·       rozstrzygnięcie: stwierdzenie bezskuteczności decyzji

5. WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 roku, sygn. VII SA/Wa 1434/20 ·      wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

6. WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 roku, sygn. VII SA/Wa 1524/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

7. WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 roku, VII SA/Wa 1545/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

8. WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 roku, VII SA/Wa 1614/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

9. WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 roku, sygn. VII SA/Wa 1597/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji

10. WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 roku, sygn. VII SA/Wa 1662/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (20.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji

11. WSA w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Radomiu, sygn. akt VIII SA/Wa 644/20, wyrok z dnia 5 stycznia 2021 roku

 

·       w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji.

12. WSA w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Radomiu, w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 491/20, wyrok z dnia 26 listopada 2020 roku ·       w przedmiocie wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji.

 

13. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 13 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1398/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (15.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

14. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 13 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1424/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

15. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 13 stycznia 2021 roku, sygn. akt: 1506/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

16. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 13 stycznia 2021 roku, sygn. akt: 1543/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

17. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 13 stycznia 2021 roku, sygn. akt: 1624/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (30.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

18. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 13 stycznia 2021 roku, sygn. akt: 1635/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

19. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 13 stycznia 2021 roku, sygn. akt: 1671/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

20. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 13 stycznia 2021 roku, sygn. akt: 1917/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

21. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 14 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1566/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

22. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 14 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1625/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (30.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

23. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 14 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1386/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (20.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji

24. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 14 stycznia 2021 roku, sygn. akt:  VII SA/Wa 1392/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji

25. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 14 stycznia 2021 roku, sygn. akt:  VII SA/Wa 1693/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji

26. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 14 stycznia 2021 roku, sygn. akt:  VII SA/Wa 1877/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (10.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji

27. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 28 stycznia 2021 roku, sygn. akt:  VII SA/Wa 1332/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

28. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 28 stycznia 2021 roku, sygn. akt:  VII SA/Wa 1471/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (10.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

29. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 28 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1515/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

30. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 28 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/WA 1733/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie zakazu organizowania zgromadzeń ludności (30.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości

31. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 26 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1639/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (15.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne

32. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 26 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1479/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne

33. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 22 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1337/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (20.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji

34. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 22 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1338/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania

·       rozstrzygnięcie: sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne

35. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 21 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1188/20 ·       nakaz poddania się obowiązkowej kwarantannie

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne

36. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 21 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1189/20 ·       nakaz poddania się obowiązkowej kwarantannie

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne

37. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 21 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1190/20 ·       nakaz poddania się obowiązkowej kwarantannie

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne

38. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 21 stycznia 2021 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 1191/20 ·       nakaz poddania się obowiązkowej kwarantannie

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne

39. WSA w Warszawie, wyrok z dnia 21 stycznia 2021 roku, sygn. akt:  VIII SA/Wa 492/20 ·       wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (5.000 zł)

·       rozstrzygnięcie: sąd uchylił decyzję organu I i II instancji

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.