Zeznania świadka na piśmie

Zeznania świadka na piśmie

Zeznania świadka na piśmie W dotychczasowej praktyce sądów w Polsce, świadkowie najczęściej składają zeznania w budynku sądu. Zeznania składają bezpośrednio przed sądem, w obecności stron

PRZECZYTAJ »