PRAWO PRACY

Prawo pracy poznań

Prawo pracy – pomoc prawna w Poznaniu

Prawo pracy Poznań, Oborniki - pomoc prawna z prawa pracy.

Prawo cywilne Poznań, Oborniki – co warto wiedzieć

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy obejmuje porady dla pracodawców i pracowników z Poznania oraz Oborników.

mandat sanepid

Udzielamy wsparcia w sprawach dotyczących m.in.:

Udzielamy wsparcia - prawo pracy Poznań, Oborniki

Udzielamy wsparcia – prawo pracy Poznań, Oborniki

  • dochodzenia zaległego wynagrodzenia – jeśli pracodawca uchyla się od obowiązku wypłaty określonego w umowie wynagrodzenia, pracownik ma prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zapewniam kompleksowe wsparcie w takich sytuacjach, od przygotowania wezwania do zapłaty, po sporządzenie i złożenie pozwu o zapłatę wynagrodzenia oraz reprezentację pracownika przed sądem.
  • odszkodowania i zadośćuczynienia – pracownik, który ulegnie wypadkowi przy pracy lub w drodze do pracy, ma prawo nie tylko do jednorazowego odszkodowania od ZUS. Jeśli szkoda nie została całkowicie nim pokryta, może domagać się odszkodowania od pracodawcy. Pomagam w jego uzyskaniu, a także w dochodzeniu od pracodawcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niemajątkową.
  • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy – świadczę porady prawne, a także podejmuję czynności sądowe związane z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy. Przygotowuję oraz opiniuję dokumenty takie jak umowy o pracę, wypowiedzenia warunków umowy o pracę czy rozwiązania umowy oraz sporządzam stosowne pozwy.
  • molestowania, mobbingu, dyskryminacji – zajmuję się kompleksowym prowadzeniem tych trudnych spraw. Pomagam także w uzyskaniu odszkodowania na drodze sądowej.
  • zasiłku – udzielam pomocy w sprawach dotyczących zasiłków. W szczególności reprezentuję interesy ubezpieczonych, którzy dochodzą swoich roszczeń z tytuły zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, w tym kobiety prowadzące działalność gospodarczą.

Prawo pracy – w czym pomagamy?

Moja pomoc w sprawach z zakresu prawa pracy skierowana jest do pracodawców oraz pracowników z Poznania i Obornik. Zajmuję się przygotowywaniem, a także opiniowaniem dokumentów dotyczących stosunku pracy. Podejmuję się także czynności w postępowaniu przed sądem, zarówno na etapie sporządzenia stosownych pism procesowych, jak i reprezentacji w toku postępowania sądowego.

dokumentacja prawna

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5