5 pytań o podwyższenie alimentów

podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Istnieje kilka sposobów uregulowania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci. Jednym z nich jest ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona następnie przez sąd. Drugą opcją – aczkolwiek bardziej czasochłonną, choć niejednokrotnie jedyną możliwą – jest wniesienie sprawy o alimenty do sądu rodzinnego. Może być to sprawa albo o zasądzenie albo o podwyższenie alimentów. O tym, jak podwyższyć alimenty, przeczytasz poniżej.

Orzekając o wysokości alimentów, sąd bierze pod uwagę:

  • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (a więc np. małoletniego dziecka)
  • zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (a więc np. ojca czy matki dziecka dochodzącego alimentów)

O rodzajach obowiązku alimentacyjnego i jego wysokości można pisać bez końca. Więcej na temat alimentów na dziecko przeczytasz tutaj. W tym artykule skupimy się jednak na kwestii jaką jest podwyższenie alimentów. Będzie to więc sytuacja, gdy alimenty rodzica względem dziecka zostały już uprzednio uregulowane. Mogło to nastąpić czy to ugodą, czy to na mocy orzeczenia sądu. Natomiast teraz chcemy te ustalone alimenty podwyższyć, z uwagi na okoliczności, o których mowa w dalszej części artykułu. Obrazowo, opisywaną sytuację można przedstawić tak.

Przepisem regulującym przesłanki podwyższenia alimentów jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Brzmi on następująco.

Podwyższenie alimentów – kiedy możliwe?

O jakiej zmianie stosunków jest mowa w tym przepisie? Upraszczając język prawny – chodzi tutaj o zmianę sytuacji uprawnionego albo zobowiązanego. Przykładowo, matka dziecka uprawnionego do alimentów może wnosić o podwyższenie alimentów wtedy, gdy sytuacja majątkowa, zarobkowa ojca dziecka uległa istotnej zmianie od czasu ostatniego orzekania o alimentach (np. awansował, zmienił pracę na lepiej płatną, jego firma zaczęła generować dużo większe zyski a  także wtedy, gdy otrzymał dużo warty spadek).

Może się też zdarzyć tak, że po ostatnim orzekaniu o alimentach rodzica wobec dziecka, dziecko mogło przykładowo ulec groźnemu wypadkowi. A to w konsekwencji spowodowało zwiększenie się potrzeb materialnych dziecka (na leczenie, rehabilitację, zakup specjalistycznych sprzętów).

Ważne! Zmiana sytuacji, o której mówimy, musi mieć charakter istotny. W każdej sprawie o podwyższenie alimentów trafiającej do sądu, to sąd indywidualnie ocenia, czy zmiana stosunków w danej sprawie jest istotna, czy też nie. Warto zatem przed złożeniem pozwu postawić się w roli sądu i samodzielnie ocenić charakter zmiany sytuacji, którą chcemy uczynić podstawą naszego pozwu. W tej kwestii warto również skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata.

Decydując o tym, czy w danej sprawie zasadne będzie podwyższenie alimentów, sąd porównuje dwa stany. Po pierwsze, stan istniejący w dacie uprawomocnienia się pierwszego wyroku zasądzającego alimenty (tj. ówczesne możliwości zarobkowe zobowiązanego oraz usprawiedliwione potrzeby uprawnionego). Po drugie, stan istniejący w dacie orzekania o podwyższeniu alimentów.

Poniżej zamieszczam pytania, które najczęściej zadają klienci zgłaszający się ze sprawą o podwyższenie alimentów, a także odpowiedzi na te pytania.

PYTANIE 1: Do jakiego sądu trzeba wnieść pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew składamy do sądu rejonowego, do wydziału rodzinnego i nieletnich. Sprawa o podwyższenie alimentów w dalszym ciągu jest sprawą o alimenty. Dlatego też pozew może zostać wytoczony przed jednym z dwóch sądów. Opcja 1: sąd, w którego okręgu pozwany (czyli np. ojciec lub matka dziecka) ma miejsce zamieszkania. Opcja 2: sąd ustalony według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (np. małoletniego dziecka).

PYTANIE 2: Ile kosztuje wniesienie pozwu o  podwyższenie alimentów?

Pozew w sprawie o podwyższenie alimentów dla powoda jest wolny od opłat sądowych. 

PYTANIE 3: Ile czasu musi upłynąć od czasu ostatniego orzekania o alimentach? 

Upływ czasu nie jest przesłanką podwyższenia alimentów. Oznacza to, że pozew w tej sprawie można wnieść w każdym czasie pod warunkiem, że od momentu ostatniego orzekania o alimentach nastąpiła istotna zmiana (tj. poprawienie się lub pogorszenie się) sytuacji bądź to zobowiązanego, bądź to uprawnionego, bądź obu stron.

PYTANIE 4: Jakie dowody dołączyć do pozwu o podwyższenie alimentów? 

Do pozwu należy załączyć wszystkie dokumenty, które świadczą o istotnej zmianie sytuacji zobowiązanego do płacenia alimentów, uprawnionego bądź obu stron. Przykładowo, mogą to być: zaświadczenia o zarobkach, zeznania podatkowe, informacja o posiadanym majątku lub oszczędnościach, zestawienie kosztów utrzymania wraz z przykładowymi rachunkami, paragonami; zaświadczenia lekarskie o odbywanym leczeniu bądź pogorszonym stanie zdrowia.

PYTANIE 5: Po jakim czasie od wniesienia pozwu alimenty będą płacone w wyższej kwocie?

Czas trwania danej sprawy w danym sądzie to kwestia indywidualna i taka, na którą wpływa wiele czynników, m.in. stopień skomplikowania sprawy, ilość spraw rozpoznawanych przez danego sędziego, ilość przeprowadzonych w sprawie rozpraw. W celu jak najszybszego uzyskania alimentów w podwyższonej kwocie, do pozwu warto wpisać wniosek o zabezpieczenie alimentów. Wówczas istnieje szansa, że postanowienie zabezpieczające sąd wyda już po pierwszej rozprawie. 

W sprawie o podwyższenie alimentów warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.