Alimenty a kredyty

Alimenty a kredyty

Wysokość alimentów na dziecko jest wypadkową kilku czynników. Po pierwsze, sąd bada tu jakie są usprawiedliwione koszty utrzymania danego dziecka. Po drugie, sąd sprawdza jakie są możliwości zarobkowe i finansowe każdego z rodziców dziecka. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. W pozwie o alimenty oraz w dalszych pismach w sprawie, rodzice często powołują się na swoje koszty utrzymania. W tym zakresie często podają kwoty posiadanych zobowiązań finansowych – np. raty kredytu hipotecznego, raty kredytu gotówkowego, zakup sprzętu/samochodu na raty, zadłużenie na karcie kredytowej i innej. W dzisiejszym artykule opisuję, na czym polega zależność alimenty a kredyt.

Alimenty a kredyt gotówkowy

Standardowo jest tak, że małoletnie dziecko jest wychowywane na co dzień przez jednego z rodziców (matkę/ojca). Z tym rodzicem dziecko na stałe zamieszkuje. Drugi rodzic natomiast jest zobowiązany do płacenia na rzecz dziecka alimentów. To ten drugi rodzic będzie właśnie stroną pozwaną w sprawie o alimenty.

Generalna zasada jest taka, że wysokość zobowiązań finansowych pozwanego/pozwanej w sprawie o alimenty, nie ma wpływu na wysokość zasądzonych alimentów. Sądy w Polsce zdecydowanie uznają alimenty jako priorytetowe zobowiązania pozwanego.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 listopada 1976 roku (sygnatura akt: III CRN 236/76) wypowiedział się w sposób następujący:

alimenty a kredyt

Alimenty a kredyt hipoteczny 

W mojej praktyce zawodowej często zdarza się, że rodzice występujący z pozwem o alimenty (w imieniu dzieci), często do kosztów utrzymania dzieci zaliczają ratę kredytu hipotecznego zaciągniętego na nieruchomość, w której dziecko mieszka. Pojawia się zatem kwestia ustalenia wpływu kredytu hipotecznego na wysokość alimentów.

O ile stanowiska w tej sprawie mogą być różne, w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw o alimenty, sąd stanął na stanowisku, że rata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez rodzica dziecka nie ma wpływu na wysokość kosztów utrzymania dziecka. Jest tak dlatego, że poprzez raty spłacane jest zobowiązanie kredytowe rodzica. Po spłacie kredytu hipotecznego, spłacona nieruchomość zwiększy majątek tegoż rodzica, a nie dziecka, na rzecz którego zasądzane są alimenty. 

Co ciekawe, analizując orzeczenia sądów w tej kwestii, można spotkać się także z poglądem przeciwnym. I tak, Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 19 listopada 2012 roku (sygn. akt: I Acz 1711/12) stwierdził, że:

alimenty a kredyt

Alimenty a kredyt – podsumowanie

Kwestia wpływu posiadanych przez pozwanego/pozwaną kredytów na alimenty należne dziecku nie jest jednoznaczna i powinna być oceniana indywidualnie w świetle każdej rozpoznawanej przez sąd sprawy.

Porada prawna alimenty

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.