Pytania na rozprawie rozwodowej

599,00 

Opis

Ugoda alimentacyjna zawarta przed mediatorem może mieć moc prawną równą wyrokowi sądu w sprawie o alimenty. Usługa obejmuje:
  • kontakt mediatora z każdym z rodziców przed spotkaniem,
  • udostępnienie rodzicom przed spotkaniem tabeli ułatwiającej wyliczenie kosztów utrzymania dziecka,
  • jedno spotkanie mediacyjne z obojgiem rodziców lub dwa spotkania indywidualne (z każdym z rodziców osobno). Czas trwania do 2 godzin (spotkanie w kancelarii lub online),
  • przygotowanie projektu ugody alimentacyjnej,
  • weryfikacja ugody z każdym z rodziców,
  • wystąpienie przez mediatora do właściwego sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody alimentacyjnej.